Thứ Ba, 17/03/2020, 08:56 [GMT+7]

Đề nghị xử lý nghiêm các tập thể và cá nhân để xảy ra sai phạm tại Thị ủy Hoàng Mai

(Congannghean.vn)-Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Nghệ An vừa có Kết luận số 186-TB/UBKTTU làm rõ sai phạm đối với bà Hồ Thị Phòng đã khai không đúng năm sinh trong sổ hộ khẩu, CMND với năm sinh trong hồ sơ công chức, để vào làm việc tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Quỳnh Lưu và ông Võ Hồ Thanh Trường sử dụng bằng cấp không đủ điều kiện để được tuyển dụng vào làm việc tại Ban Tổ chức Thị ủy Hoàng Mai.
 
Trước đó, UBKT Tỉnh ủy Nghệ An nhận được đơn tố cáo của công dân phản ánh: Vợ ông Võ Văn Dũng (Bí thư Thị ủy Hoàng Mai), hiện đang công tác tại Phòng LĐ-TB&XH huyện Quỳnh Lưu, sinh năm 1965 nhưng hồ sơ, lý lịch khai sinh năm 1969. Con trai ông Võ Văn Dũng là ông Võ Hồ Thanh Trường không có bằng đại học nhưng được bố trí vào làm việc tại Ban Tổ chức Thị ủy Hoàng Mai.
 
Sau khi tổ chức xác minh, làm rõ các nội dung tố cáo trên, UBKT Tỉnh ủy Nghệ An, kết luận: Vợ ông Võ Văn Dũng, Bí thư Thị ủy Hoàng Mai là bà Hồ Thị Phòng, công tác tại Phòng LĐ-TB&XH huyện Quỳnh Lưu sinh năm 1965 nhưng hồ sơ lý lịch khai sinh năm 1969, là tố cáo đúng. Cụ thể, hiện nay ngày, tháng, năm sinh của bà Hồ Thị Phòng trong hồ sơ gốc bao gồm (Sổ hộ khẩu gia đình, giấy CMND đều khai sinh ngày 10/12/1965 nhưng trong lý lịch công chức, lý lịch đảng viên, sổ bảo hiểm xã hội khai sinh ngày 10/12/1969). Việc kê khai trong hồ sơ, lý lịch của bà Hồ Thị Phòng không trung thực, vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước trong việc kê khai hồ sơ cá nhân, công chức, đảng viên.
 
Kết luận của UBKT Tỉnh ủy chỉ rõ, tại thời điểm năm 1998, ông Võ Văn Dũng đang là Huyện ủy viên, Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Lưu, khi biết vợ mình kê khai ngày, tháng, năm sinh vào hồ sơ lý lịch để xin tuyển dụng vào biên chế Nhà nước không đúng với ngày tháng trong hồ sơ gốc nhưng không ngăn cản; không báo cáo kịp thời với các tổ chức Đảng có thẩm quyền; đồng thời chưa có biện pháp khắc phục hậu quả sai phạm, làm phát sinh đơn tố cáo, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân, tổ chức.
 
UBKT Tỉnh ủy chỉ rõ sai phạm này không riêng cá nhân bà Hồ Thị Phòng, ông Võ Văn Dũng mà của ngay cả chính quyền, UBND huyện Quỳnh Lưu (nhiệm kỳ 1996 - 2001); các tổ chức Đảng liên quan cũng phải chịu trách nhiệm trong việc thẩm tra, xác minh hồ sơ, lý lịch cá nhân của bà Hồ Thị Phòng trước lúc vào biên chế và kết nạp vào Đảng là không chặt chẽ, chính xác.
 
Đối với nội dung tố cáo ông Võ Hồ Thanh Trường không có bằng đại học nhưng được bố trí vào làm việc tại Ban Tổ chức Thị ủy Hoàng Mai, UBKT Tỉnh ủy kết luận đây là nội dung tố cáo đúng. Cụ thể, hồ sơ thi tuyển vào công chức của ông Võ Hồ Thanh Trường có 2 văn bằng: Bằng Đại học tin học Quốc tế và bằng Cử nhân kinh tế (tại chức). Tuy nhiên, theo văn bản phúc đáp của Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời Ban Tổ chức Tỉnh ủy thì Bằng tốt nghiệp Đại học tin học Quốc tế của ông Võ Hồ Thanh Trường là không hợp lệ (bằng chỉ tương đương hệ Cao đẳng). Đối chiếu theo Quy định số 5154-QĐ/TU, ngày 8/2/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về việc tuyển dụng, tiếp nhận và điều động cán bộ, công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, tại Khoản 2, Điều 6 quy định: “Người dự tuyển phải đáp ứng các tiêu chuẩn chức danh cần tuyển; được đào tạo và có văn bằng, chứng chỉ đúng theo yêu cầu của ngạch công chức, cần tuyển cụ thể: Văn hóa tốt nghiệp trung học phổ thông; trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Tuyển dụng vào làm chuyên viên phải tốt nghiệp đại học chính quy, ngành đào tạo, năng lực sở trường phù hợp chức danh cần tuyển”. Theo Kế hoạch tuyển dụng số 62-KH/ThU, ngày 5/11/2014 của Ban Thường vụ Thị ủy Hoàng Mai, tại Mục 3 về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển quy định “Thi tuyển vào Ban Tổ chức Thị ủy phải có trình độ đại học công lập, chuyên ngành công nghệ thông tin”.
 
Chiếu theo các căn cứ trên, thí sinh Võ Hồ Thanh Trường không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển vào công chức làm việc tại Ban Tổ chức Thị ủy Hoàng Mai nhưng Ban Tổ chức Thị ủy đã thống nhất, cho Võ Hồ Thanh Trường dự thi tuyển là không đúng quy định.
 
Để xảy ra sai phạm trên, UBKT Tỉnh ủy chỉ rõ, tại thời điểm đó, khi biết con trai mình không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định dự tuyển nhưng ông Võ Văn Dũng vẫn đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét và thay mặt Ban Thường vụ Thị ủy ký Tờ trình đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy phê duyệt bổ sung cho con mình được dự thi vào Ban Tổ chức Thị ủy Hoàng Mai. Việc làm trên của ông Dũng là biểu hiện thiếu gương mẫu trong việc chấp hành các quy định của tổ chức Đảng có thẩm quyền trong công tác cán bộ.
 
Ban Tổ chức Thị ủy Hoàng Mai chịu trách nhiệm trong việc tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Tờ trình số 96-TTr/ThU ngày 16/4/2015 đề nghị Tỉnh ủy thẩm định hồ sơ dự thi tuyển công chức vào Ban Tổ chức Thị ủy khi có điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh Võ Hồ Thanh Trường không đảm bảo theo quy định.
 
Với những vấn đề được đưa ra làm rõ, UBKT Tỉnh ủy Nghệ An cũng yêu cầu: Đối với ông Võ Văn Dũng, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND TX Hoàng Mai: Kiểm điểm nghiêm túc về trách nhiệm, nêu gương của bản thân trong việc biết vợ mình kê khai ngày, tháng, năm sinh vào lý lịch, hồ sơ xin tuyển dụng vào biên chế Nhà nước không đúng với ngày, tháng, năm sinh trong hồ sơ gốc nhưng không ngăn cản, không báo cáo kịp thời với tổ chức Đảng có thẩm quyền biết và chưa có biện pháp để khắc phục hậu quả vi phạm. Việc chấp hành các quy định của các tổ chức Đảng về công tác tuyển dụng cán bộ, cụ thể là việc đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt cho con của mình được thi tuyển vào làm việc trong cơ quan Thị ủy Hoàng Mai khi chưa đủ điều kiện tiêu chuẩn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, làm phát sinh đơn thư tố cáo, ảnh hưởng đến uy tín của cá nhân, các tổ chức Đảng có liên quan.
 
Đối với Ban Thị ủy Hoàng Mai: phối hợp với UBKT Trung ương chỉ đạo các tổ chức Đảng liên quan thực hiện quy trình xem xét đề xuất hình thức xử lý phù hợp đối với ông Võ Văn Dũng về lỗi vi phạm theo kết luận trên; chỉ đạo Ban Tổ chức Thị ủy kiểm điểm làm rõ nguyên nhân trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan trong việc tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Tờ trình số 96-TTr/ThU ngày 16/4/2015 về việc đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy thẩm định hồ sơ dự thi tuyển công chức vào Ban Tổ chức Thị ủy khi điều kiện, tiêu chuẩn của thí sinh Võ Hồ Thanh Trường chưa đảm bảo theo quy định.
 
Đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Lưu: Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức Đảng có thẩm quyền tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý phù hợp với  bà Hồ Thị Phòng, đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ cơ quan UBND huyện Quỳnh Lưu đã có hành vi vi phạm trong việc khai ngày, tháng, năm sinh trong hồ sơ công chức, lý lịch đảng viên không đúng ngày, tháng, năm sinh trong hồ sơ gốc, kiểm điểm trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác thẩm tra, xác minh hồ sơ lý lịch đối với bà Hồ Thị Phòng để thức hiện việc tuyển dụng vào biên chế và kết nạp vào Đảng.
 
Sai phạm của ông Võ Văn Dũng và các cá nhân, tổ chức có liên quan là nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, của tổ chức và công tác cán bộ. Đề nghị Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể liên quan theo quy định của luật pháp.
.

Đ. Thắng

.