Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201508/10-nam-ngay-hoi-toan-dan-bao-ve-antq-khi-nguoi-dan-chung-tay-vao-cuoc-631584/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201508/10-nam-ngay-hoi-toan-dan-bao-ve-antq-khi-nguoi-dan-chung-tay-vao-cuoc-631584/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khi người dân chung tay vào cuộc - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 19/08/2015, 16:07 [GMT+7]
10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

Khi người dân chung tay vào cuộc

(Congannghean.vn)-Ngày 19/8/1945, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam chính thức ra đời. Trong suốt các chặng đường cách mạng, sự trưởng thành và mọi chiến công của lực lượng CAND đều gắn liền với sự giúp đỡ của nhân dân. Phát huy truyền thống quý báu đó, nhiều năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được các cấp uỷ, chính quyền địa phương quan tâm và cả hệ thống chính trị cùng chung tay vào cuộc. Nhiều mô hình được triển khai sâu rộng trong quần chúng nhân dân, phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần to lớn vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, cha ông ta luôn dựa vào nhân dân, phát huy trí tuệ, sức mạnh, lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết của toàn dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI nhấn mạnh: “Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân vững chắc..., xây dựng lực lượng CAND vững mạnh toàn diện; kết hợp lực lượng chuyên trách, bán chuyên trách, các cơ quan bảo vệ pháp luật với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Lễ ký kết phối hợp đảm bảo ANTT giữa Công an tỉnh, Sở GD&ĐT và các trường ĐH, CĐ (2/10/2010) - Ảnh: Xuân Thống
Lễ ký kết phối hợp đảm bảo ANTT giữa Công an tỉnh, Sở GD&ĐT và các trường ĐH, CĐ (2/10/2010) - Ảnh: Xuân Thống

Nhất quán quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều chủ trương, phát động nhiều phong trào thi đua, cuộc vận động nhân dân bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, ngày 11/12/2011, Ban Bí thư TW Đảng đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”.

Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTQ trong thời kỳ toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, thực hiện chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 13/6/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 521/QĐ-TTg về việc lấy ngày 19/8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Trong 10 năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh luôn gắn với các phong trào khác của Đảng, Nhà nước và của các ban, ngành, đoàn thể, qua đó mang lại hiệu quả thiết thực như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào xóa đói, giảm nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” do Ủy ban MTTQ phát động gắn với phong trào tự quản, lấy tiêu chí tự quản về ANTT và kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại cộng đồng dân cư” là một trong những tiêu chí quan trọng để xét công nhận “Đơn vị văn hóa”.

Trao thưởng cho các đội đạt giải                            tại Hội thi Công an xã giỏi năm 2015 - Ảnh: Trần Nhung
Trao thưởng cho các đội đạt giải tại Hội thi Công an xã giỏi năm 2015 - Ảnh: Trần Nhung

Trong 10 năm qua, các hoạt động của Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng được đổi mới, hướng vào phát động phong trào toàn dân thực hiện các chủ trương lớn. Việc tổ chức Ngày hội chủ yếu diễn ra ở cơ sở và phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi đơn vị, địa phương. Điển hình như: Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, sinh hoạt khu dân cư, tổ chức sơ kết ANTT các cụm liên kết, giáo dục những người vi phạm pháp luật, tuần tra bảo vệ ANTT, tổ chức diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân", tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm bằng hình thức sân khấu hóa.

Bên cạnh đó, công tác nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luôn được cấp uỷ, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm. Hàng năm, UBND tỉnh ban hành kế hoạch chỉ đạo công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, chọn điểm chỉ đạo, tiến hành rút kinh nghiệm và phổ biến rộng rãi đến các đơn vị, địa phương. Ngoài ra, còn xây dựng các văn bản tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn quy trình thực hiện xuống cơ sở; chủ động rà soát, đánh giá, phân loại để thanh loại các mô hình kém hiệu quả, xây dựng mới và nhân rộng hàng trăm mô hình có chất lượng, thu hút được đông đảo người dân tham gia. Đặc biệt là sau khi ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về “Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ”; hướng dẫn quy trình, các bước xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến.

Đồng thời, hàng năm đều tổ chức đăng ký mô hình, chọn điểm để chỉ đạo, thông báo kinh nghiệm và nhân rộng mô hình. Đến nay, toàn tỉnh có 485 mô hình được xây dựng, củng cố và đưa vào hoạt động, có 250 mô hình hoạt động phát huy hiệu quả. Điển hình như mô hình “Giáo họ bình yên, đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới” (xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương); mô hình “Dòng họ tiêu biểu về ANTT” của Ủy ban MTTQ tỉnh; mô hình “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội” và "Hỗ trợ cộng đồng phòng, chống mua bán người" của Hội LHPN tỉnh; mô hình “Cựu chiến binh và con em không buôn bán ma túy, không vi phạm tệ nạn xã hội”, “Phối hợp tuần tra bảo vệ ANTT” của Hội CCB tỉnh, “Tổ chức Đoàn Thanh niên tình nguyện đấu tranh phòng, chống ma tuý” và mô hình “Tuổi trẻ phòng chống tội phạm” của Tỉnh đoàn.

Nhiều địa phương đã chỉ đạo xây dựng các mô hình mang lại hiệu quả thiết thực như: Mô hình “An toàn nghề cá, bình yên biển cả” (phường Quỳnh Phương, TX Hoàng Mai); mô hình “Tổ kinh doanh tự quản về ANTT” ở TX Cửa Lò; mô hình “Xóa bỏ mặc cảm, làm nở nụ cười, giúp người lầm lỗi” tại TX Thái Hòa. Trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học, xuất hiện nhiều mô hình như: Mô hình “Cơ quan an toàn, xanh, sạch, đẹp” của Công ty Môi trường đô thị Vinh; mô hình “Trường học an toàn về ANTT”, “Phối hợp quản lý sinh viên ngoại trú” ở Trường Đại học Vinh; mô hình “ Doanh nghiệp an toàn” ở Công ty Tân Việt Trung (100% vốn của nước ngoài).

Cùng với đó, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Hội nghị dòng họ tiêu biểu lần thứ 2; chỉ đạo các huyện Hưng Nguyên, Anh Sơn, TX Thái Hòa tổ chức hội nghị điểm về nhân rộng điển hình tiên tiến. Qua đó, đã phát hiện, nhân rộng nhiều cách làm hay, có sức lan tỏa sâu rộng. Ở cơ sở, nhiều đơn vị đã tổ chức sơ, tổng kết mô hình, điển hình tiên tiến; có nhiều mô hình, điển hình tiên tiến đã được nhân rộng theo từng địa bàn, lĩnh vực, phù hợp với tình hình thực tế và được nhân dân tích cực tham gia.

Nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn và hiệu quả công tác, 10 năm qua, tỉnh đã tổ chức 6 lớp đào tạo trung cấp nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã với gần 700 học viên, mở được 40 lớp huấn luyện Công an xã và Công an viên với trên 4.000 học viên tham gia; mở 13 lớp huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học với trên 600 học viên. Hàng năm, Công an tỉnh đã chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” gắn với “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND trong lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp”.

Mặt khác, đã tham mưu, tổ chức 4.203 buổi “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, qua đó góp phần từng bước củng cố lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp ngày càng trong sạch, vững mạnh. Phong trào thi đua thường xuyên được phát động, nhất là các đợt thi đua đặc biệt; cùng với việc thực hiện điều lệnh và chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc trong các lực lượng trên đã có tác dụng thúc đẩy hoạt động và nâng cao chất lượng các mặt công tác của Công an xã.

Trong 10 năm qua, có 2.472 lượt tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Có 2.948 lượt tập thể, cá nhân được khen đột xuất trong phong trào, có 3.061 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì ANTQ”. Tổng kết 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, đã đề nghị Bộ Công an tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 2 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 7 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.

Để ngày 19/8 hàng năm thực sự trở thành ngày hội của toàn dân và để nhân dân tham gia tích cực hơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ ANTQ, các cấp ủy Đảng, chính quyền phải luôn xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là biện pháp cơ bản, chiến lược lâu dài. Đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh với các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đắc lực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

.

Đại tá Bùi Văn Ngân, Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

.