Thứ Năm, 27/08/2020, 08:02 [GMT+7]

Tăng cường công tác quản lý, kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh

(Congannghean.vn)-UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch yêu cầu các ngành chức năng, địa phương tăng cường công tác quản lý, kinh doanh chợ trên địa bàn.
 
Theo đó, trong thời gian qua, công tác quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực, từng bước đi vào nề nếp. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để họp chợ gây mất ANTT và an toàn giao thông; công tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường chưa thực sự đảm bảo; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm chưa được quan tâm đúng mực, tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe, tính mạng của nhân dân.
 
Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về chợ trên địa bàn tỉnh, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế trên, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành, thị chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, lực lượng chức năng liên quan tăng cường thực hiện công tác quản lý và phát triển chợ theo các văn bản của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các phòng, đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, các cơ chế chính sách của Nhà nước về quản lý chợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, ban quản lý, các tổ chức, cá nhân quản lý, kinh doanh khai thác chợ, các hộ kinh doanh trong chợ và người dân nhằm nâng cao ý thức quản lý sử dụng, bảo vệ công trình và thực hiện tốt các nội quy của chợ.
 
UBND huyện, thành, thị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các nội quy về chợ, đặc biệt chú trọng đến công tác phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, ANTT nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các chợ. Nếu phát hiện vi phạm thì xử lý theo quy định hiện hành; tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai, các vướng mắc, đề xuất, kiến nghị về Sở Công Thương để báo cáo UBND tỉnh.
 
UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp UBND các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn, kiện toàn các Đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác phòng cháy, chữa cháy của cán bộ quản lý, tiểu thương và khách hàng đến buôn bán tại chợ; trong đó, chú trọng tuyên truyền nhắc nhở việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt đề phòng sự cố cháy, nổ xảy ra; phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các nội quy về chợ, đặc biệt chú trọng đến công tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, ANTT tại các chợ trên địa bàn tỉnh...
.

TUỆ TRANG