Thứ Tư, 29/07/2020, 08:19 [GMT+7]

Nâng cao hiệu quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(Congannghean.vn)-6 tháng đầu năm, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP) trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, từ các lĩnh vực đầu tư, quản lý sử dụng tài nguyên thiên nhiên... Đặc biệt, công tác điều hành tài chính ngân sách hiệu quả đã góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.

Việc sắp xếp, sáp nhập bộ máy hành chính đã thu gọn đầu mối,  giảm biên chế, chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực địa phương
Việc sắp xếp, sáp nhập bộ máy hành chính đã thu gọn đầu mối, giảm biên chế, chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực địa phương
Về công tác THTK, CLP trong lĩnh vực đầu tư, UBND tỉnh và các cấp, ngành chức năng đã quan tâm hơn trong công tác thẩm định các dự án đầu tư, đặc biệt là trong công tác thẩm định nguồn vốn và tổng mức đầu tư, đảm bảo dự án có tính khả thi cao, tiết kiệm và hiệu quả. Các dự án chỉ được thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư khi đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Kết quả tiết kiệm trong lĩnh vực đầu tư, đã cắt giảm 233,6 tỉ đồng. Với sự chỉ đạo tập trung, điều hành tích cực của cấp uỷ, chính quyền các cấp nên công tác điều hành tài chính ngân sách trong 6 tháng đầu năm cũng đạt hiệu quả cao, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thông qua việc lập, thẩm định, phê duyệt dự toán, quyết toán, quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước, đã tiết kiệm được 275,15 tỉ đồng. 
 
Trong đó, đã đẩy mạnh thực hiện giao quyền tự chủ về tài chính, biên chế và giao khoán kinh phí cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị có điều kiện và cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo quy định. Qua đó tạo điều kiện cho các đơn vị chủ động trong cân đối, điều hành cũng như thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về thu chi ngân sách, tiết kiệm chi tiêu, góp phần thực hiện tốt tinh giản biên chế và giảm gánh nặng chi thường xuyên cho ngân sách Nhà nước. Cụ thể, đã thực hiện giao tự chủ 145/192 đơn vị quản lý hành chính Nhà nước, đạt 75,52% và 1.833/1.835 đơn vị sự nghiệp công lập, đạt 99,9%.
 
Về THTK,CLP trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, giải quyết kịp thời ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh như các dự án trọng điểm, các vụ việc đột xuất về môi trường, khai thác khoáng sản trái phép... Qua đó, đã thu hồi 38,27 ha đất; kiến nghị xử lý 1,04 tỉ đồng trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên. 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh đã phát hiện 237 vụ, 286 đối tượng có hành vi khai thác, vận chuyển, tập kết, kinh doanh khoáng sản trái phép, thu nộp ngân sách 900 triệu đồng. Về THTK,CLP trong tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động trong khu vực Nhà nước, đã giảm 99 đơn vị và 199 biên chế Nhà nước.
 
Trong đó, về công tác cải cách hành chính, đã có 36 thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian, với tổng thời gian được cắt giảm là 196,5 ngày. Việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đã bước đầu thu gọn đầu mối, giảm biên chế. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan Nhà nước ngày càng phát huy hiệu quả, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. 6 tháng đầu năm, công tác thanh, kiểm tra, giám sát đã được tăng cường, lồng ghép nội dung THTK, CLP, qua đó đã phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm. Qua thanh tra, đã phát hiện tổng giá trị sai phạm 18,94 tỉ đồng, trong đó kiến nghị thu hồi 12,4 tỉ đồng và xử lý khác 6,54 tỉ đồng; kết quả đã thu hồi 10,3 tỉ đồng (đạt 83%)...
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THTK,CLP vẫn còn một số tồn tại nhất định. Đơn cử như công tác thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 2019 kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 ít nhiều chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Công tác thu hồi nợ thuế gặp nhiều khó khăn dẫn đến nợ thuế cao, tăng 407 tỉ đồng so với thời điểm cuối năm 2019. Bên cạnh đó, vẫn còn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép đối với một số loại khoáng sản ở vùng sâu, vùng xa thuộc các huyện miền núi. Số vụ việc lãng phí phát hiện từ công tác tự kiểm tra, phát hiện từ đơn vị, cơ sở chưa nhiều...
 
Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác THTK, CLP, thời gian tới, UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019 kéo dài sang năm 2020; thực hiện quyết liệt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng nhằm hoàn thành đúng kế hoạch các công trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm, các dự án phục vụ xúc tiến đầu tư.
 
Cùng với đó, triển khai kịp thời, hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu, chuyển giá, trốn thuế, xử lý thu hồi nợ thuế; kiểm soát chặt chẽ công tác hoàn thuế giá trị gia tăng; tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường; áp dụng có hiệu quả các ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh cải cách, thực hiện có hiệu quả việc đơn giản hóa thủ tục hành chính. UBND tỉnh cũng sẽ tập trung chỉ đạo và hướng dẫn các huyện, thành, thị tổ chức xây dựng đời sống văn hóa trong thực hiện việc cưới, việc tang, lễ hội theo nếp sống văn hóa đảm bảo tiết kiệm, lành mạnh, văn minh; tăng cường công tác quản lý đối tượng hưởng bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội hàng tháng; nâng cao chất lượng công tác thanh, kiểm tra quản lý sử dụng ngân sách Nhà nước; quản lý tài sản công; thực hiện nghiêm túc cơ chế đầu tư công; chống thất thu thuế, chống các biểu hiện lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT...
.

Thùy Dương

.