Chủ Nhật, 29/03/2020, 10:32 [GMT+7]

Lao động đi làm việc ở nước ngoài mất việc do dịch COVID-19 được trả 50% tiền môi giới

Bộ LĐ-TBXH cho biết, lao động đang làm việc ở nước ngoài bị thôi việc, mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sẽ được hoàn trả các khoản chi phí tiền môi giới, tiền dịch vụ và hỗ trợ từ nguồn kinh phí quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước.
 
Cụ thể, bên môi giới có trách nhiệm hoàn trả cho người lao động một phần tiền môi giới người lao động đã nộp theo nguyên tắc: Người lao động làm việc chưa đủ 50% thời gian theo hợp đồng thì được nhận lại 50% tiền môi giới đã nộp. Người lao động đã làm việc từ 50% thời gian theo hợp đồng trở lên thì không được nhận lại tiền môi giới. 
 
Nếu người lao động phải về nước trước thời hạn vì lý do bất khả kháng, hoặc không phải do lỗi của người lao động, doanh nghiệp chỉ được thu tiền dịch vụ theo thời gian (số tháng) thực tế người lao động làm việc ở nước ngoài.
 
Ngoài ra, người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong một số trường hợp rủi ro khách quan khác sẽ được Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH quyết định mức hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng/trường hợp. 
 
Hiện số lượng lao động về nước chủ yếu là do hết hạn hợp đồng. Trong đó, tập trung chủ yếu từ một số thị trường chính là Nhật Bản (2.978 người), Hàn Quốc (1.255 người) và Đài Loan (633 người).
.

Nguồn: CAND

.