Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201506/khung-huong-dan-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2016-618623/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201506/khung-huong-dan-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2016-618623/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Khung hướng dẫn Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 27/06/2015, 09:14 [GMT+7]

Khung hướng dẫn Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Khung hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016.
 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu rõ mục tiêu đặt ra trong năm 2016 là tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm tốc độ tăng trưởng hợp lý, kinh tế phát triển bền vững. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2016 như sau: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trên 6,5% so với năm 2015; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10,3% so với 2015; tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu ở mức 3,3%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm khoảng 31% GDP…
 
Với các mục tiêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn những nhiệm vụ định hướng phát triển ngành, lĩnh vực chủ yếu trong năm 2016.
 
Về phát triển kinh tế, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
 
Đồng thời thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, phát triển các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng và tỷ trọng giá trị nội địa cao, phát triển các ngành dịch vụ có lợi thế, có giá trị gia tăng cao như du lịch, viễn thông, tài chính, ngân hàng… Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu đối với những mặt hàng không thiết yếu. Mở rộng thị trường, khai thác tốt những thị trường hiện có và những thị trường tiềm năng để xuất khẩu các mặt hàng có giá trị gia tăng và giá trị kim ngạch cao.
 
Bên cạnh đó, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ phát triển thị trường tài chính, chính khoán để tăng khả năng huy động vốn cho đầu tư phát triển.
 
Về phát triển xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ. Phát triển hệ thống an sinh xã hội đa dạng. Tập trung giảm nghèo bền vững.
 
Thực hiện các chính sách tạo việc làm gắn với phát triển thị trường lao động. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách khuyến khích, hỗ trợ người lao động đồng thời cơ cấu lại lực lượng lao động đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.
 
Chủ động tích cực phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Khuyến khích phát triển y tế ngoài công lập và hình thức hợp tác công –tư. Chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền lợi của trẻ em, phát triển thanh niên.
 
Về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm, nhất là tại các làng nghề, khu công nghiệp. Kiên quyết xử lý các cơ sở sử dụng lãng phí tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai.
 
Các bộ, ngành, địa phương căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Khung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn của Bộ Tài chính và điều kiện của bộ, ngành, địa phương mình, tiến hành xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2016, gửi báo cáo đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31/7/2015.
 
Trước ngày 20/11/2015, căn cứ các Nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 cho các bộ, ngành, địa phương.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.