Chủ Nhật, 27/09/2020, 08:19 [GMT+7]

Tăng cường công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Congannghean.vn)-Thực hiện Chỉ thị số 49 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai với nhiều nội dung, giải pháp phù hợp với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với việc thực hiện chính sách dân tộc theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, tăng cường đối thoại, vận động, thuyết phục. 
Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hộ nghèo,  hộ đồng bào DTTS huyện Kỳ Sơn
Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS huyện Kỳ Sơn
Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, dấu ấn công tác dân vận thể hiện ở chỗ, các cấp chính quyền đã tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng đồng bào DTTS. Nhiều chương trình, dự án dành cho đồng bào DTTS triển khai đạt hiệu quả, như: Chương trình 135, Quyết định 134 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết 30a của Chính phủ; chính sách đối với người uy tín; chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755 của Thủ tướng Chính phủ... Nhờ đó, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong vùng đồng bào DTTS đã có sự chuyển dịch tích cực; trong sản xuất nông, lâm nghiệp đã dần hình thành các vùng sản xuất theo hướng tập trung, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Công tác xóa đói, giảm nghèo chuyển biến rõ nét, tỉ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS giảm bình quân từ 3 - 5%/năm. 
 
Góp phần vào kết quả trên phải kể đến hiệu quả việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền, lực lượng vũ trang trong công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS với những nội dung cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Qua đó góp phần phát huy tốt vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào trong việc vận động nhân dân không di cư, vượt biên trái phép, không tái trồng cây thuốc phiện để chăm lo phát triển kinh tế… Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp cũng đã xây dựng kế hoạch, tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát và phản biện việc triển khai thực hiện chính sách về công tác dân tộc và miền núi tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa.
 
Với lực lượng Bộ đội Biên phòng đóng quân trên địa bàn có đồng bào DTTS, đã tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Tính đến tháng 6/2020, đã thành lập, duy trì 91 tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới; 716 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản. Đối với lực lượng Công an, đã quyết liệt đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội, phá các chuyên án lớn về ma túy, buôn bán người, đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng là người DTTS cấu kết với người nước ngoài mua bán trái phép chất ma túy. Cùng với đó, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS giao nộp vũ khí tự chế và các vật liệu cháy nổ; đấu tranh ngăn chặn các hành vi truyền đạo trái phép... Cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, các cấp ủy Đảng luôn quan tâm củng cố hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS. Đến nay, 100% thôn, bản vùng đồng bào DTTS có tổ chức Đảng; đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, cán bộ người DTTS từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn đủ số lượng, đảm bảo chất lượng. 
 
Trên thực tế, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 49 vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Công tác nắm bắt, tổng hợp, dự báo tình hình vùng đồng bào DTTS còn nhiều hạn chế. Tình trạng buôn lậu, mua bán ma túy vẫn còn xảy ra trong đồng bào DTTS; đời sống của đồng bào vẫn còn khó khăn, tỉ lệ đói nghèo còn cao. Do vậy, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dân vận vùng đồng bào DTTS, cần quan tâm củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào DTTS, miền núi và biên giới vững mạnh; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong triển khai thực hiện các cơ chế chính sách về dân tộc và miền núi. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác dân vận vùng đồng bào DTTS với công tác đối ngoại nhân dân trong bảo vệ biên giới; đấu tranh chống mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; ngăn chặn có hiệu quả vấn đề truyền đạo trái pháp luật, tình trạng mua bán người, việc móc nối đưa người đi lao động nước ngoài bất hợp pháp.
.

Hồng Hạnh

.