Thứ Ba, 18/08/2020, 08:12 [GMT+7]

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước

(Congannghean.vn)-Qua 5 năm thực hiện Kết luận số 114 ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”, tại Nghệ An, những kết quả đạt được đã góp phần quan trọng nâng cao sự hài lòng của người dân vào bộ máy chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Lãnh đạo TP Vinh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc                                 trong công tác cải cách hành chính
Lãnh đạo TP Vinh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính
Một trong những hoạt động mang tính dấu ấn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp là vào tháng 5/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc gặp mặt cán bộ chủ chốt  xã, phường, thị trấn, với 1.034 đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND của 480 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh cùng sự tham dự của lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh. Tiếp đó, tháng 9/2019, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt 800 đồng chí lãnh đạo cấp phòng và tương đương trong các cơ quan cấp tỉnh. Các cuộc gặp mặt là dịp để khích lệ, động viên tinh thần, thái độ thực hiện nhiệm vụ chính trị và nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp phòng trong các cơ quan cấp tỉnh và cán bộ chủ chốt cấp xã. Qua đó tạo sự thống nhất về ý chí, hành động để thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. 
 
Thực hiện Kết luận số 114 ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước các cấp”, một trong những nội dung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo và ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực là việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Theo đó, công tác thanh tra công vụ nhằm chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của bộ máy chính quyền các cấp được triển khai thực hiện hiệu quả. Hàng năm, UBND tỉnh và UBND các huyện, thành, thị đều thành lập các đoàn kiểm tra công vụ của cán bộ công chức các cơ quan, đơn vị. Trong 5 năm qua, đoàn kiểm tra liên ngành của UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra 42 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, 128 cơ quan, đơn vị cấp huyện, 251 UBND cấp xã. Kết quả, đã xử lý kỷ luật 28 cán bộ công chức. Riêng đối với ngành Thanh tra Nghệ An, 5 năm qua, đã thực hiện 424 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, ngành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại 1.011 đơn vị. Qua thanh tra, đã kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 1.688 cá nhân và 437 tổ chức, chuyển cơ quan điều tra 9 vụ việc.
 
Kết quả đáng ghi nhận khác trong thực hiện Kết luận số 114 là trong công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân. Tính đến nay, đã cắt giảm 419 thủ tục hành chính so với năm 2015; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là 1.046 thủ tục, đạt 17,9%, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là 48 thủ tục, đạt 0,82%. Năm 2019, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đạt 81,93%, xếp thứ 24/63 tỉnh, thành. Cùng với đó, việc thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cũng được nâng lên rõ rệt. Liên quan đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, so với năm 2015, toàn tỉnh đã  giảm 3 chi cục, 25 phòng và tương đương trực thuộc cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh, phòng, ban cấp huyện. Tính đến nay, việc tinh giản biên chế đối với công chức cấp xã giảm 3,6%, cấp huyện giảm 5,24%, cấp tỉnh giảm 13,37% so với năm 2015.  
Công an huyện Hưng Nguyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền,                vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ,               góp phần bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở
Công an huyện Hưng Nguyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần bảo đảm ANTT ngay từ cơ sở
Cũng trong 5 năm qua, tỉnh đã thực hiện tốt công tác tiếp công dân, phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp chính quyền trong việc đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Theo đó, Chủ tịch UBND cấp huyện đã tiếp công dân định kỳ 12.001 lượt, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 1.360 lượt công dân. 384/460 xã, phường, thị trấn tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, góp phần giải quyết những vấn đề nhân dân phản ánh, kiến nghị những vấn đề bức xúc từ cơ sở, hạn chế đơn thư khiếu kiện vượt cấp, đông người. 5 năm qua, toàn tỉnh tiếp nhận 1.215 đơn thư khiếu nại, 684 đơn thư tố cáo của công dân và tập trung giải quyết đạt 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tính từ năm 2015 đến tháng 5/2020, các huyện, thành, thị đã tổ chức hòa giải 35.942 vụ, trong đó số vụ, việc hòa giải thành công là 25.670 vụ, đạt 71,4%.
 
 Trên thực tế, kết quả công tác dân vận của cơ quan Nhà nước thể hiện rõ nét nhất qua hiệu quả đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Một trong những minh chứng là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã huy động nhân dân đóng góp 9.209,56 tỉ đồng, 6.376.697 ngày công lao động, hiến 6.858,208 m2 đất xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ kết hợp với tuyên truyền, vận động nên công tác giải phóng mặt bằng, nhất là với các dự án quan trọng như nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn đi qua Nghệ An dài 73,8 km, dự án VSIP Nghệ An giai đoạn 1 với diện tích 750 ha, dự án WHA Hemaraj; dự án Tôn Hoa sen… đã được nhân dân đồng thuận. Hay như công tác vận động hàng nghìn hộ dân tái định cư dự án Thủy điện Hủa Na, Hồ chứa nước bản Mồng... về nơi ở mới, tạo điều kiện cho các đơn vị thi công đảm bảo đúng tiến độ.
 
Cũng trong thời gian qua, việc gây dựng và nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo” từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh đã thực sự góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết trong nhân dân. Các mô hình "Dân vận khéo” được triển khai đều xuất phát từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương cũng như những khó khăn, yếu kém ở từng địa bàn khu dân cư. Tính đến nay, cấp huyện đã đăng ký chỉ đạo xây dựng 1.121 điển hình tập thế và 3.059 điển hình cá nhân; cấp tỉnh xây dựng 549 điển hình tập thể và 721 điển hình cá nhân trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong các cơ quan Nhà nước các cấp. 
 
Trên cơ sở những kết quả đạt được, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 114, trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, giảm bớt các thủ tục hành chính nhằm giải quyết nhanh gọn các công việc cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Theo đó, thực hiện việc công khai chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức và quy trình thời gian giải quyết công việc trên tinh thần 5 rõ: “Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả” để nhân dân giám sát, kiểm tra.  Cùng với đó, tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở, không để phát sinh "điểm nóng", thực hiện nghiêm túc trách nhiệm giải trình của người đứng đầu trước những vấn đề bức xúc; tăng cường, củng cố tổ chức và cán bộ làm công tác dân vận đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Thực hiện tốt các giải pháp nói trên sẽ góp phần tạo ra động lực mới trong việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phấn đấu đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững.
.

Thùy Dương

.