Thứ Ba, 31/12/2019, 08:21 [GMT+7]

Đề xuất bảo vệ dữ liệu cá nhân

 
Bộ Công an đang đề nghị xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Bộ Công an cho biết, hiện nay, tình trạng lộ, lọt, hoạt động đánh cắp, mua bán dữ liệu cá nhân diễn ra phổ biến trên không gian mạng. Ngày càng nhiều chủ thể thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích khác nhau nhưng không thông báo cho khách hàng hoặc để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật. Thách thức trước những dịch vụ mới, sử dụng thông tin cá nhân trên không gian mạng, như: thanh toán trực tuyến, thương mại điện tử, trò chơi trực tuyến, kinh doanh tiền ảo, kinh doanh đa cấp qua mạng... đã đặt ra nhiều vấn đề liên quan tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, gây nguy cơ mất an ninh mạng… Do vậy, việc xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân là rất cần thiết.
 
Dự thảo đề xuất các chính sách gồm: Xây dựng quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân với mục tiêu: Đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Tạo cơ chế, chính sách đồng bộ trong bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 
Nội dung chính sách là: Xây dựng các quy định mới của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Xây dựng các khái niệm thống nhất công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân. Xây dựng quy định về cấp phép chuyển giao dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam ra nước ngoài. Xây dựng quy định về đăng ký xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Sửa đổi, thống nhất một số quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 
Đối với chính sách: Quy định quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ dữ liệu cá nhân, mục tiêu là: Thống nhất về chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Tạo cơ sở pháp lý để các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 
Nội dung chính sách gồm: Xây dựng các quy định mới của pháp luật về quyền hạn, trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Sửa đổi, thống nhất một số quy định của pháp luật về quyền hạn, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 
Về chính sách: Quy định chế tài cụ thể đối với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định trong Nghị định, dự thảo đề xuất nội dung của chính sách gồm: Xây dựng các quy định mới của pháp luật về chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Sửa đổi, thống nhất một số quy định của pháp luật về chế tài xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
.

Nguồn: Chinhphu.vn

.