Thứ Hai, 09/09/2019, 09:57 [GMT+7]

Có được nhập hộ khẩu vào nhà ở nhờ?

Bà Lê Thanh Tâm có nhà và đất tại bản Cọ, phường Chiềng An, TP. Sơn La, tỉnh Sơn La, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng, không có tranh chấp, phù hợp quy hoạch. Nay bà Tâm cho con trai ở để công tác, đồng thời làm thủ tục nhập khẩu cho con vào địa chỉ này, có xác nhận của UBND phường Chiềng An.
 
Khi con trai bà Tâm làm thủ tục nhập khẩu thì cán bộ phụ trách hộ khẩu yêu cầu phải có hợp đồng thuê nhà đất giữa bà và con trai, không chấp nhận văn bản cho ở nhờ.
 
Bà Tâm hỏi, yêu cầu như vậy có đúng không? Nếu lập hợp đồng thuê nhà thì giá trị hợp đồng sẽ là 0 đồng vì bà cho con trai ở, không phải người ngoài, thời gian 5 đến 10 năm hoặc lâu hơn nữa thì có phù hợp không?
 
Về vấn đề này, Công an TP. Sơn La trả lời như sau:
 
Điều kiện về chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú được quy định tại Điểm a, b; Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.
 
Hiện nay theo quy định của Luật Cư trú và Thông tư số 36/2014/TT-BCA ngày 9/9/2014 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu sử dụng trong đăng ký quản lý cư trú không có quy định biểu mẫu chung về chỗ ở hợp pháp. Đối với trường hợp cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở hợp pháp của cá nhân thực hiện theo mẫu quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015.
 
Về giấy cho ở nhờ của gia đình bà Lê Thanh Tâm theo mẫu ban hành tại Quyết định số 881/2012/QĐ-CATP-PV11 ngày 26/11/2012 (đây là mẫu ban hành kèm theo Quyết định 881 của Giám đốc Công an TP. Cần Thơ), Công an TP. Sơn La không thực hiện và sử dụng.
 
Về hợp đồng thuê nhà, cho mượn, cho ở nhờ phải được công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã (về chứng thực của UBND cấp xã phải có nội dung xác nhận về đối tượng, thời gian, địa điểm của hợp đồng).
 
Về giá trị hợp đồng cho thuê, cho mượn căn cứ quy định Bộ luật Dân sự năm 2015 thì giá của hợp đồng cho thuê, cho mượn là do các bên tự nguyện thỏa thuận, giá trị hợp đồng 0 đồng là không trái quy định pháp luật. 
.

Nguồn: Chinphu.vn

.