Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201809/nghe-an-ra-soat-ho-ngheo-ho-can-ngheo-nam-2018-814931/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201809/nghe-an-ra-soat-ho-ngheo-ho-can-ngheo-nam-2018-814931/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nghệ An rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 21/09/2018, 07:50 [GMT+7]

Nghệ An rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018

(Congannghean.vn)-Đó là nội dung tại Kế hoạch số 591/KH-UBND ngày 8/9/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2018 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm giúp cho việc đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2018 và làm cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo, an sinh xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Từ đó, xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đặc điểm của hộ nghèo, hộ cận nghèo phục vụ việc quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo; giám sát, đánh giá chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Trong thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân đã có nhiều hoạt động hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh
Trong thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân đã có nhiều hoạt động hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh

Theo kế hoạch, việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo sẽ được hướng dẫn thông qua Hội nghị quán triệt, tập huấn triển khai thực hiện tại cấp tỉnh trước ngày 20/9/2018, cấp huyện trước ngày 30/9/2018. Sau đó, tổ chức rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo ở khối, xóm, thôn, bản và cấp xã trong thời gian từ ngày 1/10/2018 đến hết ngày 30/11/2018. Việc thực hiện tổng hợp kết quả điều tra tại các cấp địa phương và phải báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 15/12/2018.

UBND tỉnh Nghệ An cũng giao các sở, ngành liên quan nhanh chóng tổ chức Hội nghị quán triệt và tập huấn nghiệp vụ điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho giám sát viên cấp tỉnh và đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc địa phương cập nhật kết quả dữ liệu điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

.

M.H

.