Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201808/tang-cuong-lanh-dao-chi-dao-thuc-hien-cong-tac-giam-ngheo-811275/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/201808/tang-cuong-lanh-dao-chi-dao-thuc-hien-cong-tac-giam-ngheo-811275/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 28/08/2018, 08:45 [GMT+7]

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo

(Congannghean.vn)-Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh ghi nhận những kết quả tích cực song vẫn còn một số tồn tại như kết quả giảm nghèo chưa thực sự bền vững, nguy cơ tái nghèo cao. Trước thực tế trên, vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Công văn 5718 yêu cầu UBND các huyện, thành, thị tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo năm 2018.

Cần khảo sát kỹ đặc thù tự nhiên, dân cư của từng địa phương trước khi triển khai các mô hình giảm nghèo bền vững
Cần khảo sát kỹ đặc thù tự nhiên, dân cư của từng địa phương trước khi triển khai các mô hình giảm nghèo bền vững

Kết quả nổi bật nhất trong quá trình thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII về công tác giảm nghèo là các cấp chính quyền, địa phương đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo thành phong trào sâu rộng trong cả tỉnh. Nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 12,1% vào đầu năm 2016 xuống còn 7,57% vào cuối năm 2017, giảm bình quân 2,28%/năm. Hạ tầng cơ sở, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ nét. Diện mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh có nhiều khởi sắc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đẩy nhanh quá trình phát triển KT-XH và đẩy lùi các tệ nạn xã hội trên địa bàn.

Kết quả đạt được đáng ghi nhận là vậy, song công tác giảm nghèo nhanh và bền vững vẫn còn đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết. Bởi trên thực tế, thời gian gần đây, tốc độ giảm nghèo có xu hướng chậm lại, tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh còn cao hơn mức bình quân cả nước (cuối năm 2017, tỉnh Nghệ An còn 7,54% hộ nghèo, cả nước là 6,7%).

Để tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn năm 2018 và những năm tiếp theo, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về giảm nghèo; trong đó chú trọng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo, tích cực, chủ động, sáng tạo trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 30a) phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đặc biệt, nhằm đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế, việc tăng cường thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, sản xuất kinh doanh song song với đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cần được coi trọng, nhất là vào lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, nhằm tạo bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phục vụ mục tiêu giảm nghèo bền vững. Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững trên các địa bàn trọng điểm huyện nghèo, xã nghèo, vùng khó khăn nhằm đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo.

Một nhiệm vụ quan trọng khác trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giảm nghèo là đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát việc điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch, phản ánh đúng thực tế trên địa bàn.

Thực tế thời gian qua, công tác điều tra, rà soát, bình xét hộ nghèo ở một số nơi vẫn chưa đảm bảo đúng quy trình, chưa chặt chẽ, tính chính xác chưa cao. Do đó, vẫn còn tỉ lệ sai sót trong công nhận hộ nghèo, điều này thể hiện ở chỗ những địa phương có đoàn cấp trên phúc tra đều có thay đổi theo hướng giảm tỉ lệ hộ nghèo. Sau khi xác định chính xác số lượng hộ nghèo, cận nghèo, việc đánh giá, phân loại hộ nghèo theo từng nhóm hộ, nguyên nhân nghèo cần được thực hiện sớm để có các giải pháp hỗ trợ phù hợp.

Phát huy những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo thời gian tới cũng cần chú trọng đến việc tăng cường thu hút các doanh nghiệp, các tổ chức và nguồn vốn của nước ngoài đầu tư vào địa bàn, đặc biệt là vùng miền Tây Nghệ An. Trước mắt là khuyến khích, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tập trung, các cụm công nghiệp đã được quy hoạch song song với giải quyết tốt công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao đất kịp tiến độ, đồng bộ hệ thống các công trình về giao thông, điện, cấp thoát nước phục vụ cho hoạt động sản xuất của các khu công nghiệp, cụm công nghiệp…

Tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện của tỉnh cũng như các cấp, ngành, địa phương, công tác giảm nghèo sẽ hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII đề ra.

.

Bảo Châu

.