Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201809/hoi-dap-phap-luat-ve-che-do-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-815133/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201809/hoi-dap-phap-luat-ve-che-do-bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-815133/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hỏi đáp pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 22/09/2018, 09:22 [GMT+7]

Hỏi đáp pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Hỏi: Mức đóng, phương thức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2018 - 2019 được quy định như thế nào? Khi tham gia BHYT, HSSV được hưởng những quyền lợi gì?

Trả lời:

I. Mức đóng, phương thức đóng BHYT HSSV năm học 2018 - 2019:

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Năm học 2018 - 2019, mức đóng, phương thức đóng BHYT đối với HSSV từ cấp tiểu học trở lên đang theo học tại các cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo các loại hình: Công lập, dân lập, tư thục, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, dạy nghề (trừ những HSSV đã được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng hoặc Nhà nước hỗ trợ mức đóng) được triển khai cụ thể như sau:

- Mức đóng hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở tại thời điểm đóng, trong đó ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, cá nhân HSSV tự đóng 70% mức đóng còn lại.

Áp dụng cho năm học 2018 - 2019, thực hiện Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2018 là 1.390.000 đồng/tháng.

- Mức đóng BHYT hàng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở, cụ thể như sau: 4,5% x 1.390.000 đồng = 62.550 đồng/học sinh/tháng, trong đó:

+ Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng: 62.550 đồng x 30% = 18.765 đồng/tháng;

+ HSSV tự đóng 70%: 62.550 đồng x 70% = 43.785 đồng/tháng;

- Phương thức đóng: HSSV đóng tiền một lần theo thời hạn sử dụng ghi trên Hóa đơn thu tiền.

Lưu ý: Khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng BHYT, điều chỉnh mức lương cơ sở thì HSSV tham gia không phải đóng bổ sung phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà HSSV tham gia đã đóng BHYT.

II. Quyền lợi của HSSV khi tham gia BHYT:

1. Được cấp thẻ BHYT có giá trị sử dụng tương ứng với số tháng nộp tiền, được đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ban đầu tại các cơ sở KCB từ tuyến huyện và tương đương trở xuống.

2. Được khám bệnh để sàng lọc chẩn đoán sớm một số bệnh theo quy định của Bộ Y tế; được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở y tế trường học.

3. Được KCB BHYT tại các cơ sở KCB từ tuyến huyện và tương đương trở xuống, khi vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật thì được chuyển đến cơ sở KCB BHYT khác theo quy định về chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật. Trường hợp cấp cứu, được KCB tại bất kỳ cơ sở KCB nào và phải xuất trình thẻ BHYT cùng với giấy tờ chứng minh nhân thân (thẻ học sinh, chứng minh nhân dân...) khi ra viện.

4. KCB đúng nơi đăng ký ban đầu ghi trên thẻ BHYT hoặc được KCB tại các bệnh viện tuyến huyện trên toàn quốc theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT:

- 100% chi phí KCB khi KCB tại tuyến xã hoặc tổng chi phí của một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở (hiện nay là 208.500 đồng) ở mọi tuyến điều trị;

- 100% chi phí KCB khi có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (hiện nay là 8.340.000 đồng), trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến;

- 80% chi phí KCB BHYT cho một lần KCB có chi phí lớn hơn 15% mức  lương cơ sở (hiện nay là 208.500 đồng). Riêng tổng chi phí vật tư y tế cho 1 lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật không vượt quá 45 tháng lương cơ sở (hiện nay là 62.550.000 đồng), (thực hiện từ ngày 1/6/2017 theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2017/TT-BYT ngày 14/4/2017 của Bộ Y tế).

5. Trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến (KCB vượt tuyến) có trình thẻ BHYT được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng là 80% nhân với tỉ lệ như sau:

a) Tại bệnh viện tuyến Trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú;

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật BHYT số 46/2014/QH13 có hiệu lực đến ngày 31/12/2020;

6. Trường hợp KCB tại cơ sở y tế không ký hợp đồng KCB BHYT hoặc cơ sở y tế có ký hợp đồng KCB BHYT nhưng không đủ thủ tục theo quy định, HSSV tự thanh toán chi phí với cơ sở KCB, sau đó đưa chứng từ đến cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp theo mức thanh toán được quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư số số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.

.

P.V

.