Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201507/tap-huan-ve-cong-tac-cham-soc-bao-ve-tre-em-624331/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201507/tap-huan-ve-cong-tac-cham-soc-bao-ve-tre-em-624331/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tập huấn về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 20/07/2015, 14:55 [GMT+7]

Tập huấn về công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em

(Congannghean.vn)-UBND huyện Nghi Lộc vừa tổ chức tập huấn dự án xây dựng và phát triển cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em năm 2015 cho các cộng tác viên xã Nghi Long, đơn vị được chọn làm điểm của huyện Nghi Lộc.

Tại lớp tập huấn, các cộng tác viên, tuyên truyền viên đã được cung cấp nội dung các văn bản pháp luật và chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Điển hình là: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội và trẻ em về bảo vệ trẻ em; xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em. Công tác quản lý Nhà nước về trẻ em; công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; dịch vụ bảo vệ trẻ em; chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em, trách nhiệm của các ngành, các tổ chức trong việc thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em.

Những nội dung xây dựng và phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em; hướng dẫn thực hiện quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục. Phương pháp tiếp cận với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hướng dẫn rà soát, theo dõi ghi chép, quản lý trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Sau đợt tập huấn này, đội ngũ cán bộ trong Ban điều hành bảo vệ trẻ em cấp huyện và cấp xã sẽ tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động thực hiện chương trình bảo vệ trẻ em tại địa phương.

Tại Hội nghị tập huấn
Tại Hội nghị tập huấn

 

.

Ngọc Mai