Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201504/vai-tro-to-lon-cua-truyen-thong-trong-thuc-hien-binh-dang-gioi-601462/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//gia-dinh-xa-hoi/201504/vai-tro-to-lon-cua-truyen-thong-trong-thuc-hien-binh-dang-gioi-601462/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Vai trò to lớn của truyền thông trong thực hiện bình đẳng giới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 15/04/2015, 15:09 [GMT+7]

Vai trò to lớn của truyền thông trong thực hiện bình đẳng giới

(Congannghean.vn)-Bình đẳng giới là mối quan tâm chung của toàn xã hội, trong đó, công tác tuyên truyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thời gian qua, Luật Bình đẳng giới, các luật liên quan và các văn bản dưới luật đã được phổ biến đến người dân bằng nhiều hình thức truyền thông, đúng với chức năng, nhiệm vụ của các cấp, ngành, phù hợp với văn hóa, trình độ nhận thức của nhân dân từng vùng, miền trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, từ đầu năm 2014, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Nghệ An đã ban hành kế hoạch thông tin truyền thông, tập huấn, xây dựng các mô hình về bình đẳng giới năm 2014; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh thường xuyên xây dựng, sản xuất các sản phẩm truyền thông về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.
Nội dung về bình đẳng giới được thanh niên, phụ nữ Công an Nghệ An lồng ghép vào các buổi tuyên truyền pháp luật
Nội dung về bình đẳng giới được thanh niên, phụ nữ Công an Nghệ An lồng ghép vào các buổi tuyên truyền pháp luật
Điển hình như: Xây dựng chuyên trang, chuyên đề, phóng sự, tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền về nội dung thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, về bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em… Bên cạnh đó, Sở cũng đã nâng cấp trang website vì sự tiến bộ của phụ nữ thành trang thông tin điện tử tổng hợp nhằm đáp ứng việc đăng tải đầy đủ các thông tin, dữ liệu về công tác bình đẳng giới và hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Bên cạnh đó, Sở phối hợp với Trường Đại học Vinh, Trường Đại học SPKT Vinh, Trường Cao đẳng SP Vinh tiến hành xây dựng các chương trình trao đổi các chuyên đề về giới, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực. 10.000 sinh viên đã tham gia và chính họ là cầu nối truyền thông đến các địa bàn trên toàn tỉnh. Trong hoạt động tuyên truyền về bình đẳng giới và chống bạo lực gia đình, vai trò của các tổ chức đoàn thanh niên là rất quan trọng. Tỉnh đoàn Nghệ An đã trực tiếp hướng dẫn và tổ chức 30 diễn đàn, 1.642 buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội về nội dung tuyên truyền công tác dân số, sức khỏe, gia đình. Đồng thời, tổ chức lồng ghép tuyên truyền trên trang web Tuổi trẻ Nghệ An, tờ tin công tác Đoàn của Tỉnh đoàn. 
 
Trên cơ sở đặc điểm chức năng của mình, các sở, ban, ngành đã tổ chức nhiều hoạt động để tuyên truyền sâu rộng Luật Bình đẳng giới tới mọi tầng lớp nhân dân. Sở Tư pháp trợ giúp pháp lí cho 732 phụ nữ thuộc đối tượng chính sách, người nghèo, nạn nhân của nạn bạo hành gia đình, đồng bào dân tộc thiểu số. Sở Y tế chỉ đạo các công đoàn cơ sở phát động, tuyên truyền, vận động cán bộ nữ thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 19/9/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong tình hình mới; tổ chức 104 buổi hội nghị, hội thảo, nói chuyện, tuyên truyền hoặc lồng ghép tuyên truyền về vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh cho 8.907 lượt cán bộ. Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ đã bồi dưỡng cho nữ cán bộ công chức về nội dung sửa đổi Luật Lao động, một số chính sách mới về bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản.
 
Công an tỉnh Nghệ An là một trong những đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ bình đẳng giới trong công tác chuyên môn cũng như các hoạt động xã hội. Theo đó, Công an tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về giới, luật pháp, chính sách về bình đẳng giới cho cán bộ, chiến sỹ thông qua nhiều hình thức phong phú: Sinh hoạt Đảng, đơn vị, cung cấp tài liệu tuyên truyền, đưa tin, bài viết, chuyên mục, phóng sự trên Báo Công an Nghệ An và trang phát thanh, truyền hình "Vì an ninh Tổ quốc".
 
Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên đã lồng ghép tuyên truyền bình đẳng giới vào các đợt tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chuyến trao quà từ thiện ở vùng sâu, vùng xa. Nhờ vậy, những kiến thức về bình đẳng giới đã đến được với từng thôn, bản, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân, đề cao vai trò của người phụ nữ trong đời sống hàng ngày. 
 
Rõ ràng, công tác tuyên truyền về bình đẳng giới những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Điều này chứng tỏ các cấp, ngành đã nhận thức rõ hơn vai trò của người phụ nữ trong xã hội. Tuy nhiên, để công tác tuyên truyền thực sự đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn, các địa phương, các ngành cần có sự liên kết để tạo điểm nhấn và sự phong phú, đa dạng trong công tác truyền thông. Từ đó, góp phần quan trọng trong việc xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Trong năm 2014, Công an Nghệ An đã xây dựng 37 phóng sự, đăng tải 55 tin, bài trên báo in, báo điện tử có nội dung liên quan đến bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, những kết quả hoạt động của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phụ nữ Công an Nghệ An; xây dựng 26 cụm panô, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan, đơn vị để tập trung tuyên truyền về ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Gia đình Việt Nam...

 

.

Mai Hậu

.