Thông báo tuyển sinh Thông báo tuyển sinh
Thực hiện hướng dẫn của Cục X02, Bộ Công an về việc Tuyển sinh theo Đề án mở rộng thí điểm tuyển sinh đào tạo trình độ đại học đối với người có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên trong Công an nhân dân năm 2021, Công an Nghệ An thông báo như sau:
.
.
.
.
.
Xem theo ngày tháng Xem
.