Thứ Hai, 01/10/2018, 16:36 [GMT+7]

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG, VŨ KHÍ THỂ THAO

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VŨ KHÍ QUÂN DỤNG, VŨ KHÍ THỂ THAO

 

1

Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao tại Bộ phận một cửa Công an tỉnh Nghệ An.

Người được cử đến liên hệ nộp hồ sơ xuất trình giấy giới thiệu, Chứng minh nhân dân hoặc Chứng minh Công an nhân dân.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ:

Kiểm tra tính hợp lệ của thành phần hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ: hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ nếu hồ sơ thiếu thủ tục, kê khai không chính xác hoặc không tiếp nhận hồ sơ nếu hồ sơ không đủ điều kiện.

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Cấp giấy hẹn cho người đến nộp hồ sơ.

Bước 3: Thu giấy hẹn, thu lệ phí, trả giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao cho đơn vị, tổ chức, cá nhân đề nghị nếu hồ sơ đủ điều kiện giải quyết hoặc trả hồ sơ kèm theo văn bản trả lời cho đơn vị, tổ chức, cá nhân đề nghị nếu hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết.

2

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận một cửa Công an tỉnh Nghệ An, địa chỉ: số 146, đường Lê Hồng Phong, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 (Trong giờ hành chính).

3

Thành phần hồ sơ

1. Giấy giới thiệu;

2. Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Chứng minh Công an nhân dân;

3. Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép sử dụng của cơ quan, tổ chức, đơn vị được trang bị. Nội dung văn bản phải thể hiện rõ lý do cấp lại giấy phép; số lượng giấy phép cấp lại; chủng loại, số hiệu, ký hiệu từng loại vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao

4. Bản tường trình nêu rõ biện pháp khắc phục, xử lý (trường hợp bị mất giấy phép) hoặc giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, giấy phép sử dụng vũ khí thể thao đã hết hạn.       

4

Số lượng hồ sơ

01 (một) bộ.

5

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

* Sử dụng vũ khí quân dụng:

1. Công an nhân dân;

2. An ninh hàng không;

3. Kiểm lâm, lực lượng chuyên trách chống buôn lậu của hải quan, đơn vị Hải quan cửa khẩu;

4. Lực lượng kiểm ngư.

* Sử dụng vũ khí thể thao

1. Các đơn vị thuộc Công an nhân dân;

2. Câu lạc bộ, trường, trung tâm đào tạo, huấn luyện thể thao;

3. Trung tâm giáo dục quốc phòng - an ninh;

4. Tổ chức khác có nhu cầu trang bị vũ khí thể thao để luyện tập, thi đấu thể thao được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập, cấp phép hoạt động.

* Điều kiện thực hiện: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao bị mất, hết hạn.

7

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Nghệ An.

8

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Cấp giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao.

9

Lệ phí

10.000 đồng/01 giấy.

10

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không.

11

Căn cứ pháp lý

1. Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH 12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

2. Pháp lệnh số 07/2013/UBTVQH13 ngày 12/7/2013 sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

3. Nghị định số 25/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

4. Thông tư số 30/2012/TT-BCA ngày 29/5/2012 quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh;

5. Thông tư số 50/2014/TT-BCA ngày 24/10/2014 của Bộ Công an quy định về cấp, đổi, cấp lại giấy phép, giấy xác nhận về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ;

6. Thông tư số 193/2010/TT-BTC ngày 02/12/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam; lệ phí cấp giấy phép quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

 

.

CCHC