Thứ Hai, 04/06/2018, 08:17 [GMT+7]

Siết chặt kỷ luật hành chính và quy chế văn hóa công sở

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, việc thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh tuy có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa thật sự bền vững. Thực tế này đặt ra yêu cầu người đứng đầu cần nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong công tác này, đặc biệt là việc cải tiến tác phong, lề lối làm việc nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc...

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân
Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân

Thực hiện Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17 của BTV Tỉnh ủy, thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường chỉ đạo thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát. Nhờ vậy, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực.

Đơn cử như tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc luôn được UBND xã chú trọng thực hiện. Tại “Bộ phận một cửa”, cùng với việc niêm yết công khai, đầy đủ và thực hiện nghiêm các quy định hành chính, UBND xã còn bố trí hòm thư góp ý nhằm phục vụ tốt hơn các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân trên địa bàn.

Còn tại UBND xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, đơn vị đã chủ động sửa đổi quy chế văn hóa công sở theo tinh thần Chỉ thị 17 của BTV Tỉnh ủy và Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, song song với việc chấn chỉnh đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, lãnh đạo UBND xã còn tăng cường việc kiểm tra, đôn đốc để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc của từng cán bộ, công chức. Trong các buổi giao ban hàng tuần, hàng tháng, lãnh đạo đều giao công việc cụ thể và rà soát lại những phần việc được giao chưa hoàn thành để tiến hành khắc phục.

Được biết, UBND huyện Nam Đàn cũng đã đưa nội dung của Chỉ thị 26 vào đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện đã tiến hành ký cam kết với người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn trong việc thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao; đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra công vụ và thành lập đoàn kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Ngoài UBND huyện Nam Đàn, UBND huyện Đô Lương cũng là đơn vị chấp hành nghiêm Chỉ thị của cấp trên về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Từ tháng 1 đến đầu tháng 4 năm nay, huyện đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại 9 xã và đã chỉ đạo kiểm điểm, xử lý kỷ luật 5 cán bộ, công chức trên địa bàn.

Bên cạnh một số chuyển biến tích cực, hiện nay, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và quy chế văn hóa công sở tại một số cơ quan, đơn vị vẫn còn chưa nghiêm. Từ đầu năm đến nay, đoàn công tác của Phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra đột xuất kỷ luật, kỷ cương hành chính tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh như Yên Thành, Tân Kỳ, Đô Lương….

Theo ông Đậu Văn Thanh, Giám đốc Sở Nội vụ, cùng với việc kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, các đoàn liên ngành còn tăng cường kiểm tra về thời gian cũng như chất lượng giải quyết công việc của cán bộ, công chức. Qua đó, nâng cao chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức với người dân và doanh nghiệp. Qua các đợt kiểm tra đột xuất cho thấy, việc chấp hành quy định về thời gian làm việc tại nhiều địa phương vẫn còn chưa nghiêm, trong đó nhiều trường hợp vắng mặt không có lý do. “Bộ phận một cửa” tại nhiều địa phương cũng còn tồn tại nhiều bất cập.

Đơn cử như tại huyện Yên Thành, các thủ tục hành chính được niêm yết công khai, đầy đủ nhưng lại chưa có số điện thoại “đường dây nóng” của bộ phận cải cách hành chính của tỉnh và kiểm soát thủ tục hành chính. Trong đó, xã Hợp Thành chưa niêm yết lịch tiếp công dân, chương trình công tác tháng và công tác năm; chưa ban hành quy chế văn hóa công sở. Cùng với đó, tình trạng bố trí nhân sự làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả chưa đáp ứng được yêu cầu cũng diễn ra tại nhiều địa phương, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân.

Việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh. Trước những hạn chế nói trên, thời gian tới, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát. Qua đó, nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc của từng cá nhân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

.

Thùy Dương

.