Thứ Hai, 07/05/2018, 15:54 [GMT+7]

Phòng Hồ sơ Nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đối thoại về công tác CCHC

(Congannghean.vn)-Vừa qua, Phòng Hồ sơ Nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức đối thoại giữa đồng chí Trưởng phòng với các cán bộ chiến sĩ về công tác cải cách hành chính.

Tại buổi đối thoại, trong không khí dân chủ, cởi mở, cán bộ chiến sĩ đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình các vấn đề liên quan đến công tác cải cách hành chính. Đã có có nhiều lượt ý kiến phát biểu; Các ý kiến tập trung chủ yếu vào các nội dung như: vấn đề cải cách các thủ tục hành chính trong cấp phát chứng minh nhân dân; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tiếp nhận, tra cứu giảm tối đa thời gian trả kết quả cho tổ chức công dân; công khai các thủ tục hành chính, thời gian làm việc để thuận tiện cho người dân đồng thời tăng cường củng cố tàng thư, cơ sở dữ liệu và trang bị thêm cơ sở vật chất để phục vụ công tác...

Qua buổi đối thoại giúp cho cán bộ chiến sĩ, đặc biệt là CBCS trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính nắm vững chủ trương, chính sách, quan điểm lãnh đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh đối với công tác CCHC để không ngừng phát huy, phấn đấu phục vụ nhân dân tốt nhất.

.

Quỳnh Trang – Xuân Bắc

.