Thứ Hai, 24/02/2020, 08:18 [GMT+7]

Tập trung hoàn thành sớm việc chính quy hoá lực lượng Công an xã

(Congannghean.vn)-Ngày 17/2, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 82/TB-UBND, thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo về bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh được tổ chức vào ngày 6/2.

Đại úy Trần Đình Quang (phải), Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Phó Trưởng Công an xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên  bàn giải pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn
Đại úy Trần Đình Quang (phải), Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Phó Trưởng Công an xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên bàn giải pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn
Theo đó, đến nay, Nghệ An đã bố trí 373 đồng chí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 135 xã, thị trấn. Kết quả bước đầu cho thấy, tình hình ANTT ở các xã, thị trấn này ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực; tội phạm và vi phạm pháp luật giảm nhiều; cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình, ủng hộ cao đối với chủ trương trên.
 
Để hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trong quý I/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu về mặt nhận thức, các sở, ngành cấp tỉnh, chính quyền cấp huyện xác định rõ 3 vấn đề. Trước hết, phải nhận thức đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, không riêng của ngành Công an; cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, sát sao để hoàn thành sớm việc chính quy hoá lực lượng Công an xã trong điều kiện Đại hội Đảng các cấp đang đến gần. Thứ hai, việc đưa Công an chính quy về xã nhằm tăng cường bảo đảm ANTT tại cơ sở, không ảnh hưởng đến việc sắp xếp, tinh giản tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức cấp xã. Thứ ba, đối với lực lượng Công an xã bán chuyên trách, nhất là Trưởng Công an xã là công chức, vẫn tiếp tục sử dụng lực lượng này vào công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở.
 
Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ căn cứ quy định của pháp luật, khẩn trương tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc gắn với việc bố trí, sắp xếp và giải quyết chế độ, chính sách cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách, nhất là đối với Trưởng Công an xã bán chuyên trách. Ưu tiên tối đa việc sắp xếp, bố trí vào các chức danh công chức cấp xã phù hợp khác đối với các xã đã giảm hoặc thiếu biên chế theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ. Đối với Trưởng Công an xã là công chức không thể bố trí, sắp xếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành để tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh cho chủ trương theo hướng tạm thời thôi giữ chức vụ Trưởng Công an xã và cho đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Công an xã, nhưng vẫn là công chức cấp xã và được giữ nguyên chế độ, chính sách cho đến khi có quy định khác của pháp luật.
 
Đối với Công an tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chuẩn bị tốt nguồn nhân lực để bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Tuyệt đối không được để việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã ảnh hưởng đến tình hình ANTT, không để trống địa bàn, trong điều kiện các thế lực thù địch, các loại tội phạm đang triệt để lợi dụng Đại hội Đảng các cấp sắp tới để tiến hành các hoạt động chống phá, phạm tội và vi phạm pháp luật. Đồng thời phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy có văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thành lập chi bộ Công an xã theo Quy định 192-QĐ/TW ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị quy định về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân.
 
Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các sở, ngành khác các nhiệm vụ có liên quan. Về phía các huyện, thành, thị ủy và UBND cấp huyện, ngoài các nhiệm vụ thường xuyên cần khẩn trương thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của Trung ương, của tỉnh và chỉ đạo thực hiện việc chính quy hóa lực lượng Công an xã đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ chức họp bàn, thống nhất phương án sắp xếp, bố trí hoặc giải quyết chế độ, chính sách đối với từng đồng chí Trưởng Công an xã là công chức để bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã theo các hướng đã nêu ở trên. Cùng với đó, thành lập các chi bộ Công an xã chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trực thuộc đảng ủy các xã, thị trấn; bố trí, sắp xếp đồng chí Trưởng Công an xã chính quy vào cấp ủy và thành viên UBND cấp xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
.

Thùy Dương

.