Thứ Tư, 12/02/2020, 10:18 [GMT+7]

Phòng An ninh Kinh tế Nâng cao chất lượng phong trào thi đua 'Vì an ninh Tổ quốc

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, dựa trên điều kiện công tác, địa bàn hoạt động, tuỳ vào từng thời điểm trong năm, Phòng An ninh Kinh tế  Công an Nghệ An đã tổ chức và nhân rộng hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần động viên, khích lệ CBCS vươn lên nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại diện các đội nghiệp vụ Phòng An ninh Kinh tế ký cam kết thi đua
Đại diện các đội nghiệp vụ Phòng An ninh Kinh tế ký cam kết thi đua
Xác định phong trào thi đua là động lực quan trọng để CBCS tích cực triển khai hiệu quả các mặt công tác, lãnh đạo Phòng An ninh Kinh tế đã thường xuyên tổ chức gắn với các đợt cao điểm của Công an tỉnh và địa phương. Trong đó, mục tiêu đặt ra là làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình liên quan đến an ninh kinh tế, chủ động tham mưu có hiệu quả cho Lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; các cơ quan, doanh nghiệp giải quyết tốt tình hình nổi lên trên lĩnh vực bảo vệ nội bộ, bảo vệ an ninh kinh tế, không để đột xuất bất ngờ xảy ra, góp phần bảo đảm ANTT. 
 
Phối hợp chặt chẽ Công an các đơn vị, địa phương, lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để xảy ra phá hoại, biểu tình, gây rối ANTT; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; bảo đảm an toàn tuyệt đối các đoàn khách quốc tế; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm và làm việc tại các địa bàn, lĩnh vực đơn vị theo dõi, quản lý. Việc tổ chức thực hiện kế hoạch phải đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, kỷ luật của ngành; phát huy vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy và CBCS; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn đơn vị, lập nhiều thành tích xuất sắc. Mỗi đợt thi đua sẽ có những nội dung, khẩu hiệu, mục đích phù hợp. Như trong đợt phát động thi đua mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý gắn với cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lãnh đạo đơn vị đã đề ra khẩu hiệu “Siết chặt kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, xung kích lập công, ra quân thắng lợi”. Theo đó, mỗi đội công tác phải đăng ký chỉ tiêu cụ thể, phân công trách nhiệm từng địa bàn, lĩnh vực đến mỗi CBCS.
 
Quá trình thực hiện tại Phòng An ninh Kinh tế, phong trào thi đua “Vì ANTQ” đã được gắn chặt với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Chỉ thị của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị của Bộ Công an về “Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; Chỉ thị 03 của Bộ Công an về “Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; về nhiệm vụ “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”…
 
Trong tổ chức các phong trào thi đua, lãnh đạo Phòng luôn quán triệt: Nội dung phong trào thi đua phải gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và điều kiện cụ thể của từng giai đoạn. Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải mang tính thiết thực hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Bên cạnh đó, công tác khen thưởng phải gắn với phong trào thi đua, việc biểu dương, khen thưởng phải khách quan, chính xác và kịp thời. Trong năm 2019, Phòng An ninh Kinh tế đã tổ chức 11 đợt phát động phong trào điểm và diễn đàn lực lượng an ninh kinh tế, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm cho cán bộ, công nhân viên trong công tác bảo đảm ANTT. Tổng kết công tác năm 2019, Chi bộ tiếp tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; đơn vị giữ vững danh hiệu Quyết thắng, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND.
 
Năm 2020 là năm quan trọng của cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng. Nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng sẽ được tổ chức trang trọng trên địa bàn tỉnh, thu hút nhiều khách quốc tế. Vì thế, với khẩu hiệu hành động “Chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, xây dựng lực lượng an ninh kinh tế lớn mạnh, xứng tầm nhiệm vụ trong tình hình mới”, các đội nghiệp vụ Phòng An ninh Kinh tế đã ký cam kết triển khai phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2020. Mục tiêu là tăng cường đảm bảo an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế; chủ động nắm tình hình, triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội quan trọng; các mục tiêu, công trình kinh tế trọng điểm về an ninh quốc gia, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến Nghệ An.
.

TUỆ TRANG

.