Thứ Sáu, 16/08/2019, 08:24 [GMT+7]
Công an huyện Nghi Lộc

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

(Congannghean.vn)-Nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, từ đầu năm đến nay, Công an huyện Nghi Lộc đã chủ động tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện triển khai các biện pháp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn. Qua đó, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật cơ bản được kiềm chế; tỉ lệ điều tra, khám phá án, giải quyết tin báo đạt yêu cầu đề ra.

Ra mắt mô hình “Câu lạc bộ cựu chiến binh trong công tác đảm bảo ANTT” tại xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc
Ra mắt mô hình “Câu lạc bộ cựu chiến binh trong công tác đảm bảo ANTT” tại xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc

Nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, những năm qua, là thường trực Ban chỉ đạo phong trào, Công an huyện Nghi Lộc đã trực tiếp tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển sâu rộng, từ đó dấy lên phong trào thi đua sôi nổi và rộng khắp. Nhiều mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã phát huy tác dụng và có hiệu quả.

Hiện, trên địa bàn toàn huyện Nghi Lộc có 27 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong đó, các mô hình “Dòng họ tiêu biểu về ANTT”, “Giáo họ bình yên không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “Cựu chiến binh trong công tác đảm bảo ANTT” tiếp tục được nhân rộng. Đây là các mô hình hoạt động có hiệu quả, có vị trí quan trọng trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thường trực Ban chỉ đạo đã tham mưu cho chính quyền, hướng dẫn Công an các xã tổ chức ra mắt mô hình “Hội cựu chiến binh trong công tác đảm bảo ANTT” tại xã Nghi Thạch, Nghi Hợp và hướng dẫn Công an các xã tổ chức sơ kết mô hình, chỉ đạo điểm tổ chức sơ kết mô hình “Giáo họ bình yên không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội” tại giáo họ Khoa Trường, giáo xứ Bố Sơn. Bên cạnh duy trì có hiệu quả các mô hình nói trên,  Công an huyện còn xây dựng được các mô hình mới có ý nghĩa thiết thực như mô hình  “4 xây, 4 không”, mô hình “3 quản, 4 giữ”, mô hình “Gia đình không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, mô hình “5 không, 3 sạch”, mô hình “Dòng họ tiêu biểu về ANTT”, câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”…

Song song với đó là việc duy trì hoạt động tự quản về ANTT tại cơ sở. Hiện, trên địa bàn có 446 ban tự quản, các ban đã điều chỉnh nội dung và quy ước về ANTT ở cơ sở Ban tự quản sinh hoạt mỗi tháng 1 lần, hoạt động đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của cấp uỷ Đảng, chính quyền cơ sở. Hoạt động của các tổ tự quản đều có sự chỉ đạo trực tiếp của Ban tự quản và có sự giám sát của các ngành, đoàn thể và của nhân dân. Chính vì vậy, phong trào tự quản ở cơ sở ngày càng có sức thu hút lớn trong các tầng lớp nhân dân và đã đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở.

Ngoài ra, duy trì phát huy có hiệu quả các cụm liên kết về ANTT. Hiện, vẫn duy trì 5 cụm liên kết về ANTT, cụm nhiều nhất 9 xã, cụm ít nhất 6 xã và 1 cụm gồm các doanh nghiệp khu công nghiệp Nam Cấm, hàng quý tổ chức giao ban theo định kỳ ở cơ sở do Công an huyện chủ trì, tiếp tục phát huy tốt tác dụng và đã thu được nhiều kết quả trong công tác đảm bảo ANTT. Mô hình cụm liên kết về ANTT trên địa bàn huyện luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể quan tâm, theo dõi chỉ đạo và cùng tham gia phối hợp thực hiện. Vì vậy, đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Có thể thấy rằng, năm 2019, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Nghi Lộc đã trở thành phong trào với sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân, vừa mang tính chiến lược, vừa mang tính phòng ngừa xã hội, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT, phục vụ hiệu quả các chương trình phát triển  kinh tế - xã hội ở địa phương.

.

Phan Tuyết

.