Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201808/ky-niem-73-nam-ngay-truyen-thong-cong-an-nhan-dan-viet-nam-1981945-1982018-xay-dung-cong-an-nghe-an-vung-manh-phat-trien-toan-dien-809832/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201808/ky-niem-73-nam-ngay-truyen-thong-cong-an-nhan-dan-viet-nam-1981945-1982018-xay-dung-cong-an-nghe-an-vung-manh-phat-trien-toan-dien-809832/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Xây dựng Công an Nghệ An vững mạnh, phát triển toàn diện - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 18/08/2018, 08:45 [GMT+7]
Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2018)

Xây dựng Công an Nghệ An vững mạnh, phát triển toàn diện

LTS: Trải qua 73 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an Nghệ An đã không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phát huy tinh thần trách nhiệm “vì nhân dân phục vụ”, liên tiếp lập nhiều chiến công xuất sắc trên các lĩnh vực. Nhân dịp này, Báo Công an Nghệ An xin trân trọng gửi tới độc giả bài viết của đồng chí PGS.TS, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

PGS.TS, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An
PGS.TS, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An
 
Ra đời từ những ngày tháng lịch sử của cách mạng tháng Tám, được rèn luyện trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, cùng với lực lượng CAND Việt Nam, Công an Nghệ An đã trưởng thành về mọi mặt. Từ tổ chức bộ máy ban đầu với chức năng, nhiệm vụ còn sơ khai, được sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Công an Nghệ An đã từng bước được xây dựng, củng cố, kiện toàn theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác, chiến đấu bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Trong mọi hoàn cảnh lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta và Bác Hồ kính yêu, được nhân dân đùm bọc, giúp đỡ, các thế hệ Công an Nghệ An luôn thể hiện tinh thần cách mạng trong sáng, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công, góp phần đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Trong suốt 73 năm hình thành và phát triển, Công an Nghệ An luôn trung thành và đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt của Đảng. Sự lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy được xem là nhân tố quyết định để Công an Nghệ An trở thành lực lượng vũ trang trọng yếu, sắc bén, tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân trong sự nghiệp đảm bảo ANTT. Trải qua nhiều thử thách, gian lao, các thế hệ Công an Nghệ An luôn chỉ biết còn Đảng thì còn mình, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống của nhân dân. Suốt chặng đường đã qua, Công an Nghệ An luôn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của Đảng, chính quyền và nhân dân, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
Công an Nghệ An thường xuyên phối hợp với các ban, ngành đảm bảo ANTT trên địa bàn
Công an Nghệ An thường xuyên phối hợp với các ban, ngành đảm bảo ANTT trên địa bàn
Luôn xác định: Công an nhân dân từ nhân dân mà ra, được nhân dân yêu thương, đùm bọc mà trưởng thành, chặng đường 73 năm phát triển của Công an Nghệ An luôn có sự gắn bó máu thịt với nhân dân. Dựa vào nhân dân được xem là nguyên tắc cơ bản, là đường lối hoạt động của Công an Nghệ An qua các thời kỳ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Phải dựa vào dân, không được xa rời dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại. Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Việc huy động sức mạnh của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm là biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với các loại tội phạm nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 
 
Theo đó, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được triển khai sâu rộng ở các địa bàn, khu dân cư, doanh nghiệp… với hình thức đa dạng, phong phú. Nhận thức của nhân dân, ý thức trách nhiệm của các đoàn thể xã hội đối với sự nghiệp đảm bảo ANTT được nâng cao; qua đó đã huy động các cấp, ngành và đông đảo tầng lớp nhân dân tích cực ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an; cung cấp hàng triệu tin tức có liên quan đến ANTT, trong đó có rất nhiều nguồn tin giá trị phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; tham gia tuyên truyền pháp luật, giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về ANTT khi mới phát sinh tại cơ sở, xây dựng thôn, bản, khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội…
Công an TP Vinh xuống cơ sở  làm thủ tục cấp CMND cho người dân
Công an TP Vinh xuống cơ sở làm thủ tục cấp CMND cho người dân
Trước những đổi thay, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp của tình hình trong nước và trên thế giới đã đặt ra những thách thức đối với Công an Nghệ An trong quá trình phát triển, hoàn thiện. Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, trọng tâm là thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6, thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Công an Nghệ An quyết tâm thực hiện thắng lợi các kế hoạch, chương trình lớn, xây dựng Công an Nghệ An “vừa hồng, vừa chuyên”. 
Với sự nỗ lực cố gắng của toàn lực lượng và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp, sự phối hợp giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, trong 3 năm gần đây (2015 - 2017), Công an Nghệ An vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, 2 năm liền (2016, 2017) được Bộ Công an xếp thứ nhất về công tác cải cách hành chính; hàng trăm lượt tập thể, hàng nghìn lượt cá nhân đã được các cấp biểu dương, khen thưởng.
 
Công an Nghệ An sẽ tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, đảm bảo tinh gọn, hợp lý, hiệu quả, tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đấu cấp cơ sở. Đồng thời, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng lực lượng bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức tự quản của quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại cơ sở. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ CBCS về chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ và các tri thức cần thiết khác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy và lãnh đạo Công an các cấp luôn phải thống nhất nhận thức: Xây dựng Công an Nghệ An phát triển toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đề cao trách nhiệm, kỷ cương, kỷ luật; công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ là nhiệm vụ then chốt; gắn nghiên cứu lý luận với tình hình thực tiễn.
 
Phát huy những kết quả đã đạt được, lực lượng Công an Nghệ An phải gương mẫu đi đầu trong việc triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức Đảng, gắn với xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đủ sức lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, gương mẫu, nói đi đôi với làm trong việc quán triệt và thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
Người cán bộ Công an phải thực sự là chiến sỹ tiên phong trên mặt trận chính trị, tư tưởng, đấu tranh không khoan nhượng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Lực lượng Công an Nghệ An cùng đồng tâm, hiệp lực, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 - 2020, với mục tiêu: “Hết lòng, hết sức xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự là hạt nhân lãnh đạo lực lượng Công an Nghệ An vững bước tiến lên chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn”.
 
Phát huy dân chủ, trí tuệ, sức lực của mình, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo vệ bình yên cuộc sống cho nhân dân, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá như mong muốn lúc sinh thời của Bác Hồ kính yêu.
.

PGS.TS, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

.