Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201808/mat-tran-to-quoc-tich-cuc-tham-gia-xay-dung-chinh-quyen-809430/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201808/mat-tran-to-quoc-tich-cuc-tham-gia-xay-dung-chinh-quyen-809430/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tích cực tham gia xây dựng chính quyền - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 16/08/2018, 09:41 [GMT+7]
Mặt trận Tổ quốc

Tích cực tham gia xây dựng chính quyền

(Congannghean.vn)-Tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh là một trong những nhiệm vụ xuyên suốt của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh. Nhờ tích cực tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đa dạng hoá các hình thức tập hợp, vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xoá đói, giảm nghèo…, tổ chức Mặt trận ngày càng thể hiện tốt vai trò là cầu nối huy động sức mạnh toàn dân tham gia xây dựng chính quyền.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TX Thái Hòa nhận cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 với nhiều kết quả trong công tác tham gia xây dựng chính quyền
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TX Thái Hòa nhận cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 với nhiều kết quả trong công tác tham gia xây dựng chính quyền

Một trong những hoạt động nổi bật của MTTQ các cấp là tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước ở khối, xóm, bản, thực hiện dân chủ ở cơ sở, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân và thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.

Đặc biệt, tổ chức Mặt trận đã phối hợp tổ chức tốt các kỳ tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp. 6 tháng đầu năm, đã phối hợp tổ chức 45 hội nghị tiếp xúc cử tri với ĐBQH (khóa XIV), 126 cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh và hàng nghìn cuộc tiếp xúc với đại biểu HĐND cấp huyện, xã. Nhờ đó, các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các ĐBQH, đại biểu HĐND lắng nghe, tiếp thu và phản ánh tới Quốc hội, các bộ, ngành và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

Lĩnh vực giám sát, phản biện xã hội cũng được tổ chức Mặt trận quan tâm thực hiện tốt. 6 tháng đầu năm, MTTQ tỉnh đã chủ trì tổ chức giám sát việc thực hiện chế độ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2017 tại các huyện Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Tương Dương; xây dựng kế hoạch để tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách miễn thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014 - 2018; tham gia 5 cuộc giám sát với Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; tham gia thẩm tra, góp ý các dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Song song với đó, công tác chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng cấp xã được tiếp tục tăng cường. 6 tháng đầu năm, các Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát 1.026 vụ việc, kiến nghị giải quyết 254 vụ; Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã tổ chức giám sát 1.415 công trình, phát hiện và kiến nghị 186 công trình có dấu hiệu vi phạm. Thông qua các ban này, những kiến nghị, đóng góp của nhân dân với chính quyền đã được MTTQ các địa phương tiếp nhận và gửi đến chính quyền cùng cấp xem xét, giải quyết. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát của MTTQ và nhân dân ở cơ sở.

Một hoạt động nổi bật, được đánh giá cao của MTTQ tỉnh là phối hợp tốt với Ban Dân vận Tỉnh ủy, tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy tổ chức thành công hội nghị gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã và tiếp tục xây dựng kế hoạch, chỉ đạo hướng dẫn MTTQ cấp xã phối hợp tổ chức tốt hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND cấp xã với nhân dân. Đến ngày 10/7, toàn tỉnh có 355/480 xã, phường, thị trấn tiến hành đối thoại, thu hút hơn 42.850 lượt người tham gia, có 4.104 lượt người tham gia phát biểu với 5.868 ý kiến.

Phần lớn ý kiến đã phản ánh nhiều tồn tại, bất cập trong công tác quản lý của chính quyền địa phương như: Vấn đề quản lý đất đai (957 ý kiến về tiến độ xử lý đất ở tồn đọng, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây nhà trái phép, lấn chiêm đê điều, tình trạng bán đất trái thẩm quyền...), 985 ý kiến về điều hành phát triển kinh tế; 576 ý kiến liên quan đến chế độ chính sách, 338 ý kiến về cải cách hành chính, 384 ý kiến về trách nhiệm điều hành của chính quyền... Nhìn chung, các ý kiến nhân dân nêu ra cơ bản được Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND làm rõ và được nhân dân đồng tình, ghi nhận.

Về phía MTTQ cấp xã cũng đã thực hiện tốt vai trò giám sát sau đối thoại. Qua giám sát cho thấy, kết thúc đối thoại năm 2017 còn có 1.531/7.854 ý kiến chưa được trả lời, giải quyết thỏa đáng thì đến nay, có 998 ý kiến, lời hứa đã được lãnh đạo chính quyền địa phương xử lý, giải quyết và trả lời công dân, đạt tỉ lệ 65,2%. Còn lại 533 ý kiến đang được MTTQ cấp xã tiếp tục giám sát và đề nghị chính quyền xử lý, trả lời cho nhân dân.

Bên cạnh các mặt công tác trên, công tác tiếp công dân, hướng dẫn công dân và giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cũng được chú trọng. 6 tháng đầu năm, MTTQ các cấp đã tiếp 1.248 lượt công dân; tiếp nhận 1.053 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân. Qua đó, đã phân loại và gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương.

Những kết quả đạt được của MTTQ các cấp đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời, nâng cao nhận thức về thực hiện quyền và trách nhiệm của công dân, thực hành quyền dân chủ trong đời sống xã hội.

.

Thùy Dương

.