Thứ Sáu, 17/08/2018, 17:15 [GMT+7]

Hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Nghệ An năm 2018

(Congannghean.vn)-Từ ngày 15 - 17/8/2018, tại thành phố Vinh, Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cấp tỉnh năm 2018.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có gần 100 đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của 21 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong 3 ngày, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên của thuộc các sở, ban, ngành cấp tỉnh, truyền đạt về các chuyên đề: Phát huy vai trò của người có uy tín trong quá trình xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; Một số chính sách dân tộc hiện hành của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay; thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; Tình hình an ninh chính trị vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số; Kỹ năng trong công tác vận động nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia, vận động hộ nghèo, khó khăn phát triển sản xuất…

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã sôi nổi, tích cực thảo luận, trao đổi, bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và của tỉnh đối với đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số; nêu lên những trăn trở, suy nghĩ, khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Thông qua hội nghị cung cấp thông tin, đã góp phần giúp cho đội ngũ người có uy tín và cán bộ thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhận thức sâu sắc hơn về vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác dân tộc để người có uy tín thực sự là “cầu nối” giữa cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với đồng bào các dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giảm nghèo, đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

.

Cao Loan

.