Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201808/cong-an-huyen-quynh-luu-to-chuc-hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-va-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-7-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-808995/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-tinh/201808/cong-an-huyen-quynh-luu-to-chuc-hoi-nghi-hoc-tap-quan-triet-va-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-7-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-808995/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 13/08/2018, 16:33 [GMT+7]
Công an huyện Quỳnh Lưu

Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

(Congannghean.vn)-Sáng 13/8, Đảng ủy Công an huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Lãnh đạo Công an huyện và các đội nghiệp vụ ký cam kết thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết vừa được quán triệt.
Lãnh đạo Công an huyện và các đội nghiệp vụ ký cam kết thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết vừa được quán triệt.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trung tá Trương Xuân Giang, Đảng ủy viên, Phó Trưởng Công an huyện truyền đạt một số nội dung cơ bản các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng như: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII. Qua đó tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí, quyết tâm trong việc thực hiện các Nghị quyết của Trung ương trong toàn cán bộ chiến sỹ trong đơn vị.

Sau Hội nghị, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an huyện đã tổ chức cho 100% CBCS trong đơn vị ký cam kết nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết vừa được học tập. Đây thể hiện kết quả cuối cùng của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết; đồng thời là cơ sở để thống nhất ý chí và hành động trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết trong đơn vị.

Cùng ngày, Công an huyện Quỳnh Lưu tiếp tục tổ chức tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước cho toàn bộ cán bộ chiến sỹ trong đơn vị. Thông qua hội nghị tập huấn, các CBCS được bồi dưỡng thêm những kiến thức cần thiết để áp dụng thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình đồng thời giúp đánh giá đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ BMNN trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Trung tá Tạ Đình Tuấn, Trưởng Công an huyện đề nghị 100% CBCS trong đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 7, khoá XII cũng như công tác bảo vệ BMNN nhằm đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn trong tình hình mới.

.

Thuỳ Anh

.