Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201309/30997-phat-huy-suc-manh-toan-dan-bao-ve-antq-402884/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//binh-yen-xu-nghe/201309/30997-phat-huy-suc-manh-toan-dan-bao-ve-antq-402884/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Phát huy sức mạnh 'Toàn dân bảo vệ ANTQ' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 25/09/2013, 07:40 [GMT+7]
30997

Phát huy sức mạnh 'Toàn dân bảo vệ ANTQ'

Tuy nhiên, với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, nhất là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó đóng vai trò nòng cốt là lực lượng Công an nên hoạt động của tội phạm từng bước được ngăn chặn, đẩy lùi. Đặc biệt, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được duy trì và phát triển, đã góp phần tích cực vào công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Xác định công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là biện pháp, nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, hàng năm, bám sát kế hoạch của lãnh đạo Công an tỉnh, chỉ huy Công an huyện Yên Thành đã xây dựng và triển khai kế hoạch phát động rộng rãi phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đến các xã, cơ quan, đơn vị, trường học và đông đảo nhân dân trên cơ sở đặc điểm, tình hình của địa phương. Đồng thời, Công an huyện còn tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo phong trào, phân công trách nhiệm cho các thành viên trong Ban Chỉ đạo để từ đó có quy chế làm việc, quy chế phối hợp hoạt động, từng  bước đưa hoạt động đi vào thực chất, chiều sâu. Hàng quý, 6 tháng tổ chức đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm, từ đó đề ra các biện pháp thực hiện cụ thể trong thời gian tiếp theo.
 
Với phương châm: “Chủ động phòng ngừa, giải quyết kịp thời nguyên nhân phát sinh tội phạm”, đặc biệt chú trọng công tác vận động, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật dưới mọi hình thức để từ đó nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật cho mỗi người dân, mỗi cơ quan, đơn vị. Công tác vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết 09/CP của Chính phủ, các chương trình Quốc gia về PCTP, PCMT, phòng, chống mua, bán người, các kế hoạch vận động nhân dân thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, đồ chơi nguy hiểm được triển khai quyết liệt. 
 
Công an huyện Yên Thành tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh
 
Chỉ đạo các ngành tổ chức cho trên 18.000 hộ dân ký cam kết thực hiện nội dung về ANTT; xây dựng gần 450 hòm thư tố giác tội phạm, từ đó người dân đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều nguồn tin có giá trị. Chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể phát hiện, theo dõi các trường hợp vi phạm, nhất là đối tượng chưa thành niên phạm tội vào diện quản lý, đồng thời đưa ra kiểm điểm trước nhân dân.
 
Bên cạnh đó, công tác củng cố, tăng cường đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các địa bàn trọng điểm được quan tâm, như tham mưu Huyện ủy xây dựng các kế hoạch chỉ đạo các ban, ngành, 24 xã có đồng bào theo đạo Thiên chúa tổ chức tuyên truyền, vận động giáo dân thực hiện tốt Pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo; chỉ đạo MTTQ và các ngành tập trung xây dựng, củng cố hoạt động liên gia tự quản, dòng họ, các cụm liên kết về ANTT tại các vùng, điểm giáp ranh; xây dựng các mô hình tự quản trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học; chủ động phối hợp giữa lực lượng Công an - Quân sự về công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.
 
Đặc biệt, Yên Thành là đơn vị điểm về xây dựng tổ chức mô hình dòng họ trong PCTP và TNXH của toàn tỉnh với 1.708 dòng họ; là địa phương đầu tiên trong tỉnh xây dựng mô hình liên gia tự quản về ANTT với 3.637 tổ ở 39 xã, thị trấn; 50 tổ tự quản ở các cơ quan... Ngoài ra, còn có các mô hình hoạt động hiệu quả như: Mô hình liên kết về ANTT vùng giáp ranh ở Kho 852 - Bài Sơn (Đô Lương) - Thịnh - Minh - Thành (Yên Thành); cụm Thượng Sơn (Đô Lương) - Mỹ Thành (Yên Thành); cụm Sơn Thành (Yên Thành) - Nghi Văn (Nghi Lộc) - Trù Sơn (Đô Lương) - Diễn  Lợi (Diễn Châu); cụm Diễn Liên (Diễn Châu) - Thọ Thành (Yên Thành)...; mô hình Câu lạc bộ PCTP, TNXH giữa Công an - Hội phụ nữ, Công an - Hội cựu chiến binh... gắn với các tên gọi như phụ nữ với giáo dục con cái không vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; CLB trồng rừng với phòng, chống tội phạm...
 
Thượng tá Hồ Công Chức - Phó Trưởng Công an huyện Yên Thành cho biết thêm: Phát huy những kết quả đạt được trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua đối với nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn, thời gian tới, Công an huyện Yên Thành sẽ tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự ủng hộ phối hợp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, doanh nghiệp và đặc biệt là nhân dân nhằm huy động sức mạnh tổng hợp tham gia công tác bảo vệ ANTT.
 
Ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Công an huyện sẽ tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tổ chức tốt diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân", kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót của lực lượng làm nhiệm vụ ở cơ sở để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; từ đó giúp người dân nhận thức được sự nghiệp cách mạng, nhiệm vụ phòng, chống, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội là của mọi tầng lớp nhân dân, vì sự bình yên của mỗi nhà, của quê hương.

Xuân Thống
.