Thứ Sáu, 17/01/2020, 09:03 [GMT+7]
Công an TX Thái Hòa

Hiệu quả từ đối thoại về công tác cải cách hành chính

(Congannghean.vn)-Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) luôn được lãnh đạo Công an TX Thái Hòa quan tâm, chỉ đạo sát sao và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, khâu đột phá; đồng thời là giải pháp, hướng đi đúng đắn, góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác công an nói chung và công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nói riêng, bao gồm cả thời điểm hiện tại trước mắt và lâu dài. Lãnh đạo đơn vị đã quán triệt đến CBCS về tinh thần, chủ trương, ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên về công tác CCHC và yêu cầu các đội, Công an các phường, xã và từng CBCS phải tìm tòi, liên hệ giữa nhiệm vụ, lĩnh vực đang phụ trách với công việc công tác CCHC, vì bản chất công tác CCHC xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và phục vụ thực tiễn công tác.
Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ CCHC giữa chỉ huy các đội, Công an các phường, xã             và các tổ chức đoàn thể với đồng chí Trưởng Công an thị xã
Ký cam kết thực hiện nhiệm vụ CCHC giữa chỉ huy các đội, Công an các phường, xã và các tổ chức đoàn thể với đồng chí Trưởng Công an thị xã
Do đó, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện công tác CCHC tất yếu đã xuất hiện một số vấn đề khó khăn, vướng mắc cần giải quyết kịp thời. Sau khi Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 317/KH-CAT-PV01 ngày 6/12/2019 về việc tổ chức hội nghị để đối thoại toàn diện với CBCS, công dân, doanh nghiệp về công tác CCHC, Công an TX Thái Hòa đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Trưởng Công an thị xã với CBCS về công tác CCHC của đơn vị.
 
Tại buổi đối thoại được tổ chức vào ngày 2/1/2020 vừa qua, đã có 14 ý kiến phát biểu cùng với 21 câu hỏi được đặt ra. Tất cả ý kiến đều mang tính xây dựng cao, nêu bật được các vấn đề nảy sinh xuất phát từ thực tiễn công tác. Trong đó, trọng tâm là các vấn đề liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức khi đến giải quyết công việc. Ngoài ra còn có các câu hỏi, ý kiến về cải cách thể chế hành chính, tổ chức bộ máy, các quy định về quy trình công tác của lực lượng Công an và các ý kiến đề xuất với lãnh đạo Công an thị xã, Lãnh đạo Công an tỉnh liên quan đến công tác CCHC, phục vụ cho các nội dung công tác chuyên môn theo từng lĩnh vực.
 
Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, Trung tá Trần Ngọc Tuấn, Trưởng Công an TX Thái Hòa đã lần lượt trả lời, giải đáp và cơ bản tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC của các đơn vị. Các vấn đề không thuộc thẩm quyền hoặc cần sự phối hợp của các ban, ngành, đồng chí Trưởng Công an thị xã sẽ báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Công an tỉnh. Kết luận Hội nghị, Trung tá Trần Ngọc Tuấn đã đánh giá cao các ý kiến phát biểu đóng góp của CBCS đối với công tác CCHC trong lực lượng Công an thị xã, đồng thời khẳng định việc tổ chức đối thoại về CCHC là hoạt động hết sức thiết thực, giúp lãnh đạo Công an thị xã trong công tác chỉ đạo, điều hành; tạo điều kiện cho các đơn vị làm tốt công tác tham mưu về giải quyết thủ tục hành chính và thái độ phục vụ nhân dân. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác CCHC trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Công an thị xã nhấn mạnh 6 nội dung công việc cụ thể cần làm ngay, trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong năm 2019, đề nghị CBCS phấn đấu, nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nội dung nhiệm vụ CCHC trong năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.
 
Cũng tại Hội nghị này, Công an TX Thái Hòa đã tổ chức ký cam kết thực hiện nhiệm vụ CCHC giữa chỉ huy các đội, Công an các phường, xã và các tổ chức đoàn thể với đồng chí Trưởng Công an thị xã. Tại nội dung kết luận, Trung tá Trần Ngọc Tuấn đã biểu dương tinh thần của các đội, Công an các phường, xã đã tập trung nghiên cứu và đề ra những nhiệm vụ cụ thể; đồng thời yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, lấy kết quả thực hiện các nhiệm vụ đã đăng ký là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2020.
 
Qua đánh giá cho thấy, việc tổ chức thành công Hội nghị đối thoại đã giúp CBCS có cơ hội trình bày các ý kiến, quan điểm và tâm tư, đề xuất trong công tác CCHC với lãnh đạo Công an TX Thái Hòa. Hội nghị cũng là dịp để lãnh đạo Công an thị xã đánh giá, nhìn nhận toàn diện, đầy đủ về công tác CCHC, không chỉ dừng lại ở kết quả đạt được mà còn ở những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời. Qua đó, giúp công tác CCHC đi vào thực chất, hiệu quả, đáp ứng được mong muốn, kỳ vọng của tổ chức, nhân dân trên địa bàn.
.

Ngọc Anh