Thứ Hai, 02/10/2017, 09:52 [GMT+7]

Hình ảnh các đối tượng trong đường dây 20 bánh'hêrôin'

Phòng Công tác Chính trị Công an Nghệ An