Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201605/ky-niem-126-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-1951890-1952016-muon-hoc-bac-thi-noi-di-doi-voi-lam-677903/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//van-hoa-giao-duc/201605/ky-niem-126-nam-ngay-sinh-chu-tich-ho-chi-minh-1951890-1952016-muon-hoc-bac-thi-noi-di-doi-voi-lam-677903/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Muốn học Bác thì 'Nói đi đôi với làm' - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 18/05/2016, 15:55 [GMT+7]
KỶ NIỆM 126 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2016)

Muốn học Bác thì 'Nói đi đôi với làm'

(Congannghean.vn)-“Nói đi đôi với làm” hay “Lý luận gắn liền với thực tiễn” là một trong những nguyên tắc cơ bản và tổng quát được Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng trong quá trình hoạt động cách mạng. Nguyên tắc trên đã trở thành bài học vô giá cho mọi thế hệ trong giai đoạn xây dựng và phát triển đất nước. Có thể khẳng định, “Nói đi đôi với làm” là một trong những biện pháp căn bản nhất nhằm ngăn ngừa, xóa bỏ bệnh giáo điều, chỉ nói mà không làm.

Sinh thời, Hồ Chủ Tịch không thích tính hình thức và luôn coi chống nói suông là việc làm thiết thực, đặc biệt quan trọng. Người nhắc nhở: “Nói cái gì phải cho tin - nói và làm cho nhất trí - làm thế nào cho dân tin”.

 Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng Công an nhân dân - Ảnh tư liệu
Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng Công an nhân dân - Ảnh tư liệu

Thấm nhuần lời dạy của Người, trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng đã lãnh đạo dân tộc ta vượt qua muôn vàn chông gai, thử thách, giành được những thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử to lớn. Với nền tảng lý luận đó, Đảng đã quy tụ, phát huy được sức mạnh của toàn dân, đưa đất nước ngày càng phát triển; vị thế của Việt Nam ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế.

Để thực hiện theo tấm gương đạo đức cũng như tác phong làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta đã ra nhiều nghị quyết, chỉ thị về học tập và làm theo tấm gương của Người. Đảng yêu cầu những người lãnh đạo cao cấp phải nêu cao phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, phải là những chiến sỹ đi đầu trong công tác đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, không chỉ trong xã hội mà cả tại địa phương nơi sinh sống; đặc biệt là nói phải đi đôi với làm.

Tuy nhiên, thực trạng đáng buồn hiện nay là, một số cán bộ, đảng viên có biểu hiện thoái hóa, biến chất một cách trầm trọng cả về lý tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, lời nói không đi đôi với việc làm, chỉ chăm lo cho lợi ích của bản thân và gia đình. Điều đó đã làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào một bộ phận cán bộ “hành là chính”, bởi họ không còn là người đầy tớ của nhân dân như lời Bác. Kỷ cương, kỷ luật bị xem nhẹ… Những hệ lụy của cơ chế thị trường, sự mai một về văn hóa truyền thống của dân tộc.

Từ khi thành lập đến nay, lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung, Công an tỉnh Nghệ An nói riêng đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân.

Công an các đơn vị, địa phương đã đưa phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” lên một tầm cao mới, sâu sắc và toàn diện hơn; kết hợp với tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác của toàn lực lượng Công an.

Có thể nói, tình thân yêu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho nhân dân, dân tộc ta cũng như sự tôn trọng của chúng ta đối với Người là nền tảng vững chắc để xây dựng Tổ quốc Việt Nam ngày càng lớn mạnh, văn minh. Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh của Người, chúng ta hãy biến những tư tưởng và tình cảm cao đẹp ấy thành những việc làm thiết thực và hiệu quả để dâng lên Bác - vị cha già của dân tộc.

.

Minh Thụ

.