Thứ Năm, 23/07/2020, 16:59 [GMT+7]

Sôi nổi diễn đàn An ninh Kinh tế lắng nghe ý kiến cơ quan, doanh nghiệp

(Congannghean.vn)-Chiều 23/7, tại thị xã Cửa Lò đã diễn ra  Lễ ra mắt mô hình “Lãnh đạo tiên phong, cán bộ xung kích công tác tự xây, tự quản, tự bảo vệ ANTT” và diễn đàn lực lượng An ninh Kinh tế lắng nghe ý kiến cơ quan, doanh nghiệp. Tham dự có lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công ty Xăng dầu Nghệ An, đại diện Công an thị xã Cửa Lò.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong những năm qua, công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Công ty Xăng dầu Nghệ An nói chung và kho xăng dầu Nghi Hương nói riêng tiếp tục được cấp ủy, Ban giám đốc quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo có nhiều biện pháp, giải pháp để huy động cán bộ công nhân viên, người lao động vào việc thực hiện công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, đạt được nhiều kết qủa quan trọng, an ninh chính trị, TTATXH tiếp tục ổn định và giữ vững, góp phần quan trọng và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế tại địa phương.

Đại tá Lê Văn Thái, Trưởng phòng An ninh Kinh tế phát biểu tại Hội nghị
Đại tá Lê Văn Thái, Trưởng phòng An ninh Kinh tế phát biểu tại Hội nghị

Trong bối cảnh tình hình ANTT trên địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, Kho xăng dầu Nghi Hương đã tổ chức ra mắt mô hình “Lãnh đạo tiên phong, cán bộ xung kích trong công tác tự xây, tự quản, tự bảo vệ ANTT”. Mục tiêu là tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An về công tác đảm bảo ANTT; bảo vệ tuyệt đối an toàn trong và ngoài khu vực kho xăng dầu, không để xảy ra các hoạt động phá hoại, các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất ANTT, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và ANTT địa phương.

Ông Đinh Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công ty thông báo về kết quả về công tác phối hợp giữa 2 đơn vị trong thời gian qua
Ông Đinh Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công ty thông báo về kết quả về công tác phối hợp giữa 2 đơn vị trong thời gian qua

Việc xây dựng, duy trì mô hình “Tự quản về ANTT” phải được tiến hành thường xuyên, có sơ kết, tổng kết, biểu dương khen thưởng, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, động viên cán bộ công nhân viên, người lao động tích cực tham gia giải quyết những vấn đề phức tạp, bức xúc nổi lên ngay tại cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Động viên cán bộ công nhân viên phát huy tinh thần tự quản lý, giáo dục, tích cực tham gia hoạt động tự quản tại Kho xăng dầu nói riêng và Công ty Xăng dầu Nghệ An nói chung.

Đại diện các Ban tự quản ký cam kết ra mắt mô hình

 

Đại diện các Ban tự quản ký cam kết ra mắt mô hình

Tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Trưởng phòng An ninh Kinh tế và Đinh Viết Hoàng, Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Nghệ An đã thông tin một số tình hình kết quả về việc phối hợp đảm bảo ANTT giữa hai đơn vị. Lãnh đạo hai đơn vị hy vọng và tin tưởng, thông qua việc xây dựng mô hình “tự quản về ANTT” làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức, trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tao trong tự quản về ANTT tại kho xăng dầu Nghi Hương, góp phần đưa đơn vị đạt kết quả cao hơn trong chuyên môn và các lĩnh vực công tác. 

Tại Hội nghị, đại diện các ban tự quản đã ký cam kết mô hình “Lãnh đạo tiên phong, cán bộ xung kích trong công tác tự xây, tự quản, tự bảo vệ ANTT”. Đồng thời, cán bộ công nhân viên đã tham gia diễn đàn lực lượng An ninh Kinh tế lắng nghe ý kiến cơ quan, doanh nghiệp.

Cán bộ công nhân viên lực lượng An ninh Kinh tế tham gia diễn đàn lực lượng An ninh kinh tế  lắng nghe ý kiến cơ quan, doanh nghiệp
Cán bộ công nhân viên Kho xăng dầu Nghi Hương tham gia diễn đàn lực lượng An ninh kinh tế lắng nghe ý kiến cơ quan, doanh nghiệp

 

.

MAI HẬU