Thứ Sáu, 16/08/2019, 16:31 [GMT+7]

Quán triệt các nội dung Nghị quyết của Đảng

(Congannghean.vn)-Chiều 16/8, Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Thông báo số 55-TB/TW ngày 20/4/2019 của Bộ Chính trị.

Tại Hội nghị
Tại Hội nghị

Tham dự có đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí trong BCH Đảng bộ, lãnh đạo các phòng Công an tỉnh, đông đảo cán bộ, đảng viên. Hội nghị do đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt.

Các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng, khóa XII; Nghị quyết số 35 và Thông báo số 55 là những nội dung quan trọng. Đặc biệt là nội dung Nghị quyết số 35 và Thông báo số 55 có liên quan trực tiếp đến chức trách, nhiệm vụ của lực lượng Công an Nghệ An.

Việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết là nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Đảng bộ Công an tỉnh, cần được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả; bảo đảm để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của từng lực lượng, từng đơn vị trên cơ sở nhiệm vụ được giao. 

Đông đảo cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị quán triệt
Đông đảo cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị quán triệt

Sau Hội nghị học tập, quán triệt, các đòng chí cấp ủy, lãnh đạo yêu cầu cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân, cấp ủy cơ sở tổ chức đánh giá kết quả và gửi về Đảng ủy Công an tỉnh. Các đồng chí tham dự cần chú ý lắng nghe, ghi chép đày đủ, đồng thời nêu cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu tà liệu, nhất là đồng chí bí thư, phó bí thư cấp cơ sở, báo cáo viên để sau tổ chức học tập, quán triệt và triển khai theo Kế hoạch số 1415 của Đảng ủy Công an tỉnh.

Đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Hội nghị.
Đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Hội nghị.

 

.

Mai Hậu