Thứ Sáu, 16/08/2019, 09:02 [GMT+7]
Công an Nghệ An

Nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở

(Congannghean.vn)-Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở về “Phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ, quản lý cơ sở nội địa của phản động lưu vong nói chung và “Việt Tân” nói riêng trên địa bàn tỉnh Nghệ An". Đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ chủ trì nghiệm thu đề tài.

Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở
Đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở

Thời gian qua, bọn phản động lưu vong với sự hậu thuẫn của các thế lực thù địch đã và đang gia tăng âm mưu, hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước. Trong đó, Nghệ An là một trong những địa bàn trọng điểm mà các tổ chức phản động lưu vong đặc biệt là “Việt Tân” hướng đến để tập trung chống phá. Việc nghiên cứu đề tài, làm rõ nội dung về công tác phòng ngừa, đấu tranh với cơ sở nội địa tổ chức phản động lưu vong nói chung và “Việt Tân” nói riêng trên địa bàn tỉnh Nghệ An mang tính chiến lược, lâu dài. Kết quả nghiên cứu đề tài sẽ là cơ sở lý luận để lực lượng an ninh áp dụng vào thực tiễn công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với hoạt động của số cơ sở nội địa mà các tổ chức phản động lưu vong, trong đó có Việt Tân” cài cắm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để bổ sung, hoàn thiện hơn hệ thống lý luận về công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ, quản lý cơ sở nội địa của phản động lưu vong nói chung và “Việt Tân” nói riêng trên địa bàn cả nước. Kết quả thực hiện đề tài được Hội đồng khoa học và công nghệ xếp loại “Xuất sắc”.

Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban nghiên cứu đề tài
Đồng chí Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban nghiên cứu đề tài
Các đại biểu chúc mừng thành công của Ban nghiên cứu đề tài.
Các đại biểu chúc mừng thành công của Ban nghiên cứu đề tài.

Phát biểu kết luận, Đại tá Lê Khắc Thuyết, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá cao kết quả thực hiện của đề tài, đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung nghiên cứu đã đề ra; các nội dung phân tích, đánh giá, lập luận trong đề tài có số liệu, dẫn chứng cụ thể, rõ ràng, thể hiện là một công trình nghiên cứu nghiêm túc, chất lượng, có giá trị khoa học và thực tiễn cao. Đồng thời, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu Ban nghiên cứu đề tài bổ sung một số giải pháp cụ thể và giao Hội đồng tư vấn, nghiệm thu đề tài cùng bộ phận quản lý khoa học có thông báo khoa học và hướng dẫn các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn công tác, chiến đấu./.

.

Minh Khôi

.