Thứ Tư, 03/08/2022, 16:34 [GMT+7]

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra số 8 tại Đảng ủy Công an Trung ương

Chiều 02/8/2022, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra số 8 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Đảng ủy Công an Trung ương (CATW).

  Tham gia Đoàn kiểm tra có các đồng chí: Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng đoàn kiểm tra số 8; Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Trưởng đoàn; các thành viên Đoàn kiểm tra là đại diện lãnh đạo các vụ, cục thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Quốc hội.

  Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ…

  Toàn cảnh Hội nghị.
  Toàn cảnh Hội nghị.

  Tại Hội nghị, đại diện Đoàn kiểm tra số 8 đã thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực tại Đảng ủy CATW.

  Theo đó, quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Thường vụ Đảng ủy CATW đã tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và đã đạt được những kết quả tích cực được dư luận đồng tình ủng hộ, tạo niềm tin trong nhân dân vào quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá đã được chú trọng và đạt được kết quả ngày càng tốt hơn…

  Đồng chí Lê Minh Trí phát biểu tại Hội nghị.
  Đồng chí Lê Minh Trí phát biểu tại Hội nghị. 

  Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy CATW đã chấp hành nghiêm túc kế hoạch kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhấn mạnh mục tiêu của đợt kiểm tra là nhằm nâng cao hiệu quả đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá, đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị, Đảng ủy CATW tiếp tục dành sự quan tâm lớn hơn trong công tác phòng, chống tham những, tiêu cực; sớm khắc phục, tháo gỡ một số tồn tại, hạn chế đã được nêu trong dự thảo báo cáo. Đối với các kiến nghị, đề xuất của Đảng ủy CATW, đồng chí khẳng định, Đoàn kiểm tra nghiên cứu, tiếp thu đưa vào báo cáo kết quả kiểm tra.

  Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.
  Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị. 

  Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đánh giá và các kiến nghị của Đoàn kiểm tra. Đồng chí nhấn mạnh, với tinh thần thẳng thắn, cầu thị, Đảng ủy CATW sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành Tư pháp Trung ương và các cơ quan, ban, ngành có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá trong thời gian tới. 

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .