Thứ Ba, 14/06/2022, 08:00 [GMT+7]

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc tại Kiểm toán Nhà nước

Ngày 13/6/2022, Đoàn kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước để triển khai Kế hoạch số 18-KH/BCĐTW kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

  Tham gia Đoàn kiểm tra có đồng chí Võ Văn Dũng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó trưởng Đoàn; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Bộ Tư pháp, Văn phòng Quốc hội.

  Làm việc với Đoàn có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự đảng, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước.

  Toàn cảnh buổi làm việc.
  Toàn cảnh buổi làm việc.

  Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, nội dung kiểm tra tập trung vào công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; công tác giám định, định giá. Mục đích, ý nghĩa đợt kiểm tra lần này nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám định, định giá của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan chức năng. Qua đó, phát hiện, kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực mà không được xử lý, giải quyết theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; xử lý hoặc kiến nghị nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, né tránh, từ chối kết luận giám định, định giá mà không có căn cứ; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả tốt hơn đối với công tác giám định, định giá. 

  Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung báo cáo của Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước cũng như tinh thần trách nhiệm và các ý kiến đóng góp nghiêm túc, thẳng thắn của các thành viên Đoàn công tác. Đối với những kiến nghị, đề xuất của Ban Cán sự đảng đã nêu trong báo cáo, Đại tướng Tô Lâm cho biết, Đoàn sẽ nghiên cứu, báo cáo với Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho ý kiến cụ thể.

  Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.
  Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. 

  Để đảm bảo các nội dung, yêu cầu, Đại tướng Tô Lâm đề nghị Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc diện được kiểm tra phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra theo đúng mục đích, yêu cầu, chương trình, kế hoạch đã đề ra; chuẩn bị các buổi làm việc, cử người đúng thẩm quyền và thành phần làm việc với Đoàn. Đồng thời, chuẩn bị báo cáo, tài liệu đầy đủ; cử đại diện lãnh đạo tham gia các buổi làm việc với các cấp ủy, tổ chức đảng và các đơn vị được kiểm tra. Trong quá trình làm việc, nếu phát sinh những vấn đề mới, Đoàn sẽ thống nhất với Ban Cán sự đảng và các cơ quan, đơn vị, tổ chức được mở rộng phạm vi kiểm tra, xác minh nếu thấy cần thiết để đảm bảo kết quả kiểm tra được khách quan, triệt để.

  Đối với Đoàn Kiểm tra, Đại tướng Tô Lâm đề nghị các thành viên của Đoàn kiểm tra tập trung kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước trong việc tổ chức, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực. Lưu ý công tác kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí; đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định của Đảng, quy định của Đoàn kiểm tra đã ban hành; hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm tra. 

  Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi làm việc.
  Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi làm việc. 

  Thay mặt Ban Cán sự đảng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh khẳng định sẽ chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị được kiểm tra phối hợp chặt chẽ, tích cực, chuẩn bị tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra theo đúng yêu cầu...

   

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .