Thứ Sáu, 27/05/2022, 09:31 [GMT+7]

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV thảo luận một số nội dung của dự án Luật Cảnh sát cơ động

Sáng 26/5/2022, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung của dự án Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ). Các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đều thống nhất với sự cần thiết phải ban hành Luật CSCĐ và đồng tình với dự thảo luật lần này bởi nhiều nội dung dự thảo luật được tiếp thu, chỉnh lý; đánh giá cao tinh thần nghiêm túc tiếp thu ý kiến ĐBQH của UBTVQH và Cơ quan thẩm tra, Cơ quan soạn thảo.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật CSCĐ, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh (UBQPAN) Lê Tấn Tới cho biết, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án luật này. Sau kỳ họp, Thường trực UBQPAN chủ trì, phối hợp với Ban soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật; gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và cơ quan có liên quan.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới trình bày báo cáo tại hội trường.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới trình bày báo cáo tại hội trường

Chủ nhiệm UBQPAN Lê Tấn Tới cũng cho biết, một số ý kiến đề nghị cân nhắc điểm đ khoản 2, Điều 12 về nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát vì không phải là nhiệm vụ thường xuyên và không mang tính đặc thù của CSCĐ.

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Quy định nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát là kế thừa khoản 3 Điều 7 Pháp lệnh CSCĐ và đã phát huy hiệu quả trong bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) tại các địa bàn trọng điểm trên cả nước. Để bảo đảm chặt chẽ, trên cơ sở luật hóa một số quy định hiện hành, UBTVQH đề nghị bổ sung Điều 12 quy định về tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT của CSCĐ như dự thảo trình Quốc hội.

Một số ý kiến cho rằng hoạt động tuần tra, kiểm soát là hoạt động thường xuyên không mang tính cấp bách nên quy định quyền huy động trong trường hợp này là không phù hợp; có ý kiến đề nghị bổ sung các trường hợp khác CSCĐ được quyền huy động như phòng chống thiên tai, thảm họa…; có ý kiến đề nghị quy định CSCĐ chỉ được huy động trong các trường hợp thực hiện nhiệm vụ do CSCĐ chủ trì.

UBTVQH lý giải: Đối với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, nếu phát hiện trường hợp vi phạm pháp luật nghiêm trọng đe dọa đến ANTT, an toàn xã hội cần có biện pháp ngăn chặn, xử lý, trấn áp kịp thời mà lực lượng tuần tra, kiểm soát không đủ điều kiện xử lý hiệu quả thì được phép huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự để hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ.

Quy định về thẩm quyền huy động người, phương tiện, thiết bị dân sự nhằm bảo đảm các điều kiện để CSCĐ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong các trường hợp cấp bách, do đó dự thảo Luật chỉ quy định CSCĐ được huy động khi thực hiện các nhiệm vụ do CSCĐ chủ trì thực hiện quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 9 dự thảo Luật. Đối với nhiệm vụ tham gia, phối hợp phòng, chống, khắc phục thảm họa, thiên tai, dịch bệnh thì việc huy động người, phương tiện, thiết bị sẽ do lực lượng chủ trì quyết định.

Một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định "huấn luyện công tác phòng, chống khủng bố cho lực lượng chuyên trách và lực lượng bảo vệ thuộc các bộ, ngành, địa phương" tại khoản 3, vì không phải là nhiệm vụ chính của CSCĐ, không phù hợp với quy định của Luật Phòng, chống khủng bố.

Tuy nhiên, theo UBTVQH, Luật Phòng, chống khủng bố quy định Bộ Công an chủ trì "tổ chức thực hiện quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác phòng, chống khủng bố". Bộ trưởng Bộ Công an đã giao CSCĐ tổ chức tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ chống khủng bố cho các cơ quan, đơn vị ngoài ngành Công an và nhiệm vụ này đã thực hiện có hiệu quả. Trên cơ sở ý kiến đại biểu Quốc hội, để bảo đảm chặt chẽ, UBTVQH đã chỉnh lý khoản 5 Điều này như dự thảo Luật trình Quốc hội.

Toàn cảnh hội trường.
Toàn cảnh hội trường.

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đều thống nhất với sự cần thiết phải ban hành Luật CSCĐ và đồng tình với dự thảo luật lần này bởi nhiều nội dung dự thảo luật được tiếp thu, chỉnh lý; đánh giá cao tinh thần nghiêm túc tiếp thu ý kiến ĐBQH của UBTVQH và Cơ quan thẩm tra, Cơ quan soạn thảo.

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Dương) so sánh, dự thảo luật lần này đầy đủ, khoa học hơn, bổ sung một số quy định nhằm cụ thể hóa hơn nhiệm vụ và quyền hạn của CSCĐ. Về vấn đề còn nhiều ý kiến và dư luận quan tâm là nhiệm vụ của CSCĐ, nữ đại biểu cho rằng, dự thảo quy định CSCĐ có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT là hợp lý vì quy định này kế thừa khoản 3, Điều 7 của Pháp lệnh CSCĐ. Bên cạnh đó, việc thực hiện nhiệm vụ vũ trang tuần tra kiểm soát của CSCĐ nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là đối với các đối tượng có hành vi cản trở người thi hành công vụ.

"Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, CSCĐ sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật, động vật nghiệp vụ theo kế hoạch, phương án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực tiễn những năm qua, công tác tuần tra, kiểm soát của CSCĐ đã phát huy hiệu quả trong bảo vệ ANTT trên địa bàn cả nước, nên chúng ta quy định nhiệm vụ này trong dự thảo luật là phù hợp" - ĐBQH tỉnh Hải Dương phân tích.

Về thẩm quyền ngăn chặn, vô hiệu hóa tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ trực tiếp tấn công, đe dọa tấn công hoặc xâm phạm mục tiêu bảo vệ của CSCĐ trong phạm vi cấm bay, khu vực hạn chế bay theo quy định của Chính phủ, ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga bày tỏ nhất trí với quy định trong dự thảo này và giải trình của UBTVQH. Vì hiện nay phương tiện bay này được sử dụng rộng rãi, có nguy cơ đe dọa, gây mất an ninh, an toàn các mục tiêu bảo vệ. Cho nên, cần tạo cơ sở pháp lý để CSCĐ chủ động xử lý, ngăn chặn, vô hiệu hóa các phương tiện này trong trường hợp cần thiết. Đặc biệt, dự thảo luật lần này so với dự thảo trình Kỳ họp thứ 2 đã bổ sung, chỉnh lý làm rõ các loại phương tiện bay và khu vực, phạm vi CSCĐ được phép ngăn chặn, vô hiệu hóa.

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.