Chủ Nhật, 15/05/2022, 11:38 [GMT+7]

Chỉ đạo nổi bật của Bộ Công an từ ngày 04/5/2022 đến ngày 14/5/2022

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân (CAND); Chăm lo xây dựng lực lượng An ninh chính trị nội bộ trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Phấn đấu hoàn thiện 1.400 ngôi nhà tình nghĩa, bàn giao cho những hộ dân nghèo của các huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050… là những mặt công tác lớn được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện từ ngày 04/5/2022 đến ngày 13/5/2022.

  Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND

  Quán triệt, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”. 

  Đổi mới nội dung phương pháp nghiên cứu học tập quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Quy định trách nhiệm về nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; Quy định về những điều đảng viên không được làm. Xây dựng mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với nhân dân, thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”, CAND là “công bộc của dân”, là “người bạn của Nhân dân”. Tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và Nhân dân, lấy kết quả công việc, sự hài lòng tín nhiệm của Nhân dân làm tiêu chí quan trọng, thước đo để đánh giá chất lượng tổ chức, bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên, làm cho Nhân dân ngày càng tin yêu, quý trọng giúp đỡ lực lượng Công an trong thực thi nhiệm vụ… (xem thêm)

  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với CAND và trao tặng các hình thức khen thưởng của Đảng, Nhà nước.
  Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổng kết Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, Quy định tổ chức lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đối với CAND và trao tặng các hình thức khen thưởng của Đảng, Nhà nước

  Chăm lo xây dựng lực lượng An ninh chính trị nội bộ trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

  Phát huy truyền thống 64 năm lực lượng An ninh chính trị nội bộ, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Cục An ninh chính trị nội bộ quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương châm, nguyên tắc bảo vệ an ninh chính trị nội bộ là “Chủ động phòng ngừa, giữ vững bên trong là chính”, “Tự bảo vệ mình là chính”. Làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, hoạt động tác động thể chế, chính sách, pháp luật. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, khả năng “tự đề kháng” của cán bộ, đảng viên, tập trung đấu tranh phòng, chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật. Phát hiện và khắc phục kịp thời mọi sơ hở, thiếu sót, không để các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm lợi dụng chống phá. Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh văn hóa – tư tưởng, an ninh thông tin. Chăm lo xây dựng lực lượng An ninh chính trị nội bộ trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo đúng tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị… (xem thêm)

  Các đại biểu dự buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ.
  Các đại biểu dự buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ

  Phấn đấu hoàn thiện 1.400 ngôi nhà tình nghĩa, bàn giao cho những hộ dân nghèo của các huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  Tính đến tháng 12/2021, toàn tỉnh Tuyên Quang có trên 50.000 hộ nghèo tập trung tại các huyện, xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có gần 4.000 hộ nghèo đang ở nhà tạm, dột nát, có nguy cơ sập đổ khi vào mùa mưa bão... Bước sang năm 2022, Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang phấn đấu đến đúng dịp Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám thành công, 77 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945-19/8/2022) sẽ hoàn thiện 1.400 ngôi nhà tình nghĩa, bàn giao cho những hộ dân nghèo của các huyện trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ổn định cuộc sống… (xem thêm)

  Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu trao nhà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
  Thứ trưởng Lương Tam Quang cùng các đại biểu trao nhà cho hộ nghèo trên địa bàn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

  Khơi dậy mạnh mẽ phong trào văn nghệ quần chúng từ các đơn vị cơ sở

  Liên hoan Văn nghệ quần chúng lực lượng Cảnh sát nhân dân năm 2022 do Bộ Công an chỉ đạo tổ chức chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân đã diễn ra từ ngày 7-10/5 với sự tham gia của 674 cán bộ, chiến sĩ. 

  Để phát huy những kết quả đạt được tại Liên hoan lần này, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân. Các Đoàn nghệ thuật quần chúng tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt, hạt nhân phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở; tăng cường hướng dẫn tổ chức và khơi dậy mạnh mẽ phong trào văn nghệ quần chúng từ các đơn vị cơ sở, phục vụ yêu cầu chính trị; xây dựng đời sống văn hóa và thị hiếu lành mạnh trong cán bộ, chiến sĩ… (xem thêm)

  Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Giải A toàn đoàn cho 5 đơn vị.
  Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Giải A toàn đoàn cho 5 đơn vị

  Hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Để triển khai thống nhất, hiểu quả các quy định của pháp luật đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai; công tác sắp xếp, xử lý tài sản công trong CAND, lãnh đạo Bộ yêu cầu, các đơn vị có liên quan cần hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất an ninh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để báo lãnh đạo Bộ trình Chính phủ. Công an các đơn vị, địa phương được giao làm đầu mối báo cáo quy hoạch cần tích cực, chủ động phối hợp với Cục Quản lý xây dựng và Doanh trại trong công tác lập hồ sơ quy hoạch. Hồ sơ báo cáo nhu cầu sử dụng đất phải phân tích, đánh giá chủ trương, chiến lược công tác công an của đơn vị mình trên toàn quốc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để thực hiện trong suốt kỳ quy hoạch; phối hợp với cơ quan chức năng của địa phương để xác định điểm và diện tích cần bổ sung quy hoạch. Đối với công tác lập quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quan tâm, phối hợp với Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện công tác lập quy hoạch hạ tầng bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ đề ra… (xem thêm)

  Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022 

  Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022 tập trung trong tháng 5/2022 bảo đảm đúng quy định của pháp luật, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị. Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đối với công tác phòng, chống thiên tai; nhiệm vụ của lực lượng CAND trong công tác phòng, chống thiên tai, góp phần xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai.

  Thứ trưởng Nguyễn Văn Long kiểm tra thực tế về công tác phòng cháy tại một cửa hàng địa bàn quận 1, TP Hồ Chí Minh.
  Thứ trưởng Nguyễn Văn Long kiểm tra thực tế về công tác phòng cháy tại một cửa hàng địa bàn quận 1, TP Hồ Chí Minh

  * Cũng trong tuần qua, kiểm tra công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy tại Công an một số đơn vị, địa phương, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo các ban ngành có liên quan cùng vào cuộc tham gia công tác phòng cháy, chữa cháy và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong công tác phòng cháy, chữa cháy phải xác định lấy phòng cháy là chính và lấy người dân làm trọng tâm bởi người dân là lực lượng gần nhất, có mặt nhanh nhất vào “thời điểm vàng” để có thể dập tắt nhanh nhất đám cháy. Tuyên truyền hướng dẫn người dân về phương pháp phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm như vận động người trang bị dụng cụ, bình chữa cháy, phá cửa nhà… để phối kết hợp giữa phòng cháy và chữa cháy đạt hiệu quả tối ưu… (xem thêm)

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .