Thứ Sáu, 13/05/2022, 15:34 [GMT+7]

Đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân trên môi trường điện tử

Ngày 12/5/2022, tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Dự án “Xây dựng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân” (Dự án).

  Tại phiên họp, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ dạo Dự án đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Dự án. Theo đó, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng là Trưởng Ban Chỉ đạo. Đồng thời công bố quyết định cua Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động và Kế hoạch xây dựng, triển khai Dự án.

  Thiếu tướng Phạm Công Nguyên công bố các quyết định tại phiên họp.
  Thiếu tướng Phạm Công Nguyên công bố các quyết định tại phiên họp

  Trình bày báo cáo khái quát về quá trình xây dựng Dự án, đại diện Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp cho biết, những năm gần đây, tình hình vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự trên toàn quốc tiếp tục diễn biến phức tạp, gây mất trật tự, an toàn xã hội, là nguyên nhân làm này sinh tội phạm nếu không được ngăn chặn, xử lý kịp thời. 

  Theo báo cáo của Công an các đơn vị, địa phương, qua hơn 08 năm triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính đã có hơn 36 triệu vụ vi phạm hành chính do các lực lượng chức năng trong Công an nhân dân xử lý, với số tiền phạt thu được là gần 27.270 tỷ đồng (chiếm hơn 75% trong toàn quốc)...

  Xây dựng Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân sẵn sàng kết nối, chia sẻ thông tin với các cơ sở dữ liệu nghiệp vụ trong Công an nhân dân, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính và các cơ sở dữ liệu quốc gia khác nhằm đẩy mạnh việc thực hiện thủ tục xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử, bảo đảm công khai, minh bạch quá trình xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Công an nhân dân, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời, bảo đảm tính liên thông, thống nhất, chính xác, đầy đủ, kịp thời trong công tác thống kê tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân. Từ đó, giúp cơ quan quản lý theo dõi, nắm bắt việc xử phạt vi phạm hành chính của những người có thẩm quyền xử phạt trong Công an nhân dân; số lượng, tính chất, mức độ và xu hướng phổ biến của các hành vi vi phạm hành chính phục vụ cho việc xác định tái phạm vi phạm hành chính hoặc phục vụ công tác truy cứu trách nhiệm hình sự (đối với các hành vi phạm tội mà theo quy định trong Bộ luật Hình sự thì trước đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính)... 

  Toàn cảnh phiên họp.
  Toàn cảnh phiên họp

  Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thống nhất về tính cấp thiết của Dự án và cho ý kiến về các nội dung của việc xây dựng Dự án, trong đó tập trung làm rõ mục tiêu của Dự án, các chức năng chính của hệ thống Cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân; nội dung và phương án đầu tư Dự án; việc tận dụng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ thông tin đã có trong Công an nhân dân phục vụ xây dựng và triển khai thực hiện Dự án, trong đó chú trọng đến việc tận dụng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

  Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, những năm qua, Bộ Công an đã tiên phong đi đầu trong việc xây dựng Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số bằng việc xây dựng và vận hành Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; đồng thời, đang triển khai xây dựng nhiều cơ sở dữ liệu khác để thực hiện chuyển đổi số trong công tác Công an. Trong đó, Dự án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân” là một dự án đặc biệt quan trọng, nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân, đưa việc thực hiện thủ tục xử lý vi phạm hành chính trên môi trường điện tử; đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, theo dõi việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong Công an nhân dân…

  Thứ trưởng Lê Quốc Hùng hoan nghênh tinh thần chủ động của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp bước đầu đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an ban hành các quyết định về hành chính rất bài bản; đồng thời, đánh giá cao những ý kiến đóng góp nghiêm túc, trách nhiệm, chất lượng của các đại biểu vào các nội dung của Dự án.

  Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại phiên họp.
  Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại phiên hợp

  Đồng chí Thứ trưởng đề nghị đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và tiến hành ngay kế hoạch khảo sát, trong đó chú trọng khảo sát các vấn đề liên quan đến nguồn nhân lực, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong bốn cấp Công an, đội ngũ cán bộ có năng lực cập nhật số liệu, quản trị, vận hành Dự án; cơ sở hạ tầng liên quan đến Dự án; hồ sơ, dữ liệu để số hóa... Song song với việc khảo sát, cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở pháp lý, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .