Thứ Hai, 04/04/2022, 15:04 [GMT+7]

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần (28/3/2022 - 01/4/2022)

Chủ động, quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý người nước ngoài ở Việt Nam; quyết tâm thực hiện hiệu quả Đề án 06; đổi mới công tác tuyển sinh trong CAND; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính phục vụ các mặt công tác công an… là những nội dung chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ ngày 28/3/2022 - 01/4/2022.
  Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm
   
  Quán triệt các quan điểm, nội dung chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là chỉ đạo của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 7 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng ủy Công an Trung ương, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực; phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo... Phối hợp tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp, nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, nhất là về an ninh biên giới, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; hoạt động của các loại tội phạm nguy hiểm; những bức xúc, khiếu kiện đông người kéo dài, phức tạp... không để phát sinh “điểm nóng”, bị động, bất ngờ… http://bocongan.gov.vn/tin-hoat-dong-cua-bo/thuc-hien-tot-nhiem-vu-phoi-hop-trong-cong-tac-noi-chinh-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-va-cai-cach-tu-phap-nam-2022-va-nhung-nam-tiep-theo-t31381.html
   
  Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội nghị.
  Các đồng chí lãnh đạo chủ trì Hội nghị

  Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đổi mới công tác tuyển sinh CAND đã đề ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo

  Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường CAND tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Chính phủ, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND với lộ trình đổi mới của hệ thống giáo dục quốc dân, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ của công tác công an trong giai đoạn mới. Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án 04 ngày 21/5/2021 về đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND, trong đó lưu ý những điểm mới về phương thức tuyển sinh như năm nay là năm đầu tiên Bộ Công an tổ chức bài thi đánh giá để tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới CAND bên cạnh điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, điểm học bạ Trung học phổ thông. Thực hiện tốt công tác sơ tuyển đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, đúng đối tượng, bám sát tiêu chí, tiêu chuẩn, vùng tuyển sinh theo quy định; làm tốt công tác hướng dẫn khai hồ sơ tuyển sinh, dữ liệu sơ tuyển để hạn chế thấp nhất các sai sót. Việc xét chọn, cử cán bộ đi đào tạo phải bám sát yêu cầu thực tế, gắn với quy hoạch chức danh, bố trí, sử dụng cán bộ bốn cấp Công an. http://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-luc-luong-cong-an/tin-hoat-dong-cua-bo/tong-ket-cong-tac-tuyen-sinh-nam-2021-va-trien-khai-cong-tac-tuyen-sinh-nam-2022-trong-cong-an-nhan-dan-d2-t31359.html
   
  Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo công tác tuyển sinh năm 2022
  Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo công tác tuyển sinh năm 2022

  Nâng cao hiệu quả quản lý người nước ngoài ở Việt Nam trong tình hình mới

  Bộ Công an chỉ đạo tổ chức hội thảo, làm rõ những luận cứ khoa học, thực tiễn về hiện trạng hoạt động quản lý người nước ngoài ở Việt Nam thời gian qua, qua đó góp phần thống nhất nhận thức, đưa ra phương hướng, giải pháp bổ sung, hoàn thiện lý luận quản lý người nước ngoài theo chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND. Đồng thời yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó có hệ thống chính sách về quản lý người nước ngoài ở Việt Nam; chủ động hợp tác quốc tế sâu rộng; tiếp tục ghi nhận ý kiến đóng góp của các nhà nghiên cứu nhằm chỉ ra những chồng chéo, bất cập; đẩy mạnh phân công, phân cấp trong quản lý người nước ngoài ngay trong lực lượng CAND. Quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý người nước ngoài ở Việt Nam, trước mắt hoàn thiện hệ thống quản lý người nước ngoài đồng bộ từ Cục đến Công an cấp xã. Tập trung đấu tranh, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, sai quy định. http://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-luc-luong-cong-an/tin-hoat-dong-cua-bo/nang-cao-hieu-qua-quan-ly-nguoi-nuoc-ngoai-o-viet-nam-trong-tinh-hinh-moi-d2-t31387.html
   
  Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội thảo.
  Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội thảo

  Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phương án về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến Tây Bắc

  Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các tỉnh tuyến Tây Bắc tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phương án về phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến Tây Bắc và việc thi hành Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó quan tâm làm tốt công tác quản lý người nghiện, người nghi nghiện ma túy. Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, địa bàn, đối tượng, đồng thời tập trung đấu tranh làm rõ phương thức, thủ đoạn, tuyến đường vận chuyển ma túy nội tỉnh, liên tỉnh và xuyên quốc gia. Ứng dụng có hiệu quả khoa học công nghệ và cơ sở dữ liệu trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, quản lý, thống kê người nghiện trên địa bàn. Phối hợp với Công an nước bạn đấu tranh, triệt phá tận gốc các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, các tụ điểm tập kết ma túy dọc theo tuyến biên giới cũng như bắt giữ các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến ma túy lẩn trốn tại Lào… http://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-luc-luong-cong-an/tin-hoat-dong-cua-bo/thu-truong-nguyen-duy-ngoc-tham-lam-viec-tai-dien-bien-d2-t31373.html http://bocongan.gov.vn/tin-tuc-su-kien/hoat-dong-cua-luc-luong-cong-an/tin-hoat-dong-cua-bo/ket-qua-noi-bat-trong-thuc-hien-phuong-an-dau-tranh-phong-chong-toi-pham-ma-tuy-tren-tuyen-tay-bac-d2-t31383.html
   
  Quyết tâm, đồng lòng thực hiện hiệu quả Đề án 06 góp phần phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
   
  Bộ Công an ban hành kế hoạch tổng thể về tuyên truyền nâng cao nhận thức, làm chuyển biến mạnh mẽ ý thức và hành động của cán bộ, chiến sỹ, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc triển khai, thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030” theo Quyết định phê duyệt số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06).
   
  Cũng trong tuần qua, Bộ Công an yêu cầu Công an các địa phương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc cấp Căn cước công dân cho học sinh đến tuổi, trường hợp cần thiết sẽ hỗ trợ chở các học sinh đến nơi làm căn cước, cấp định danh phục vụ cho kỳ thi. Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra an ninh, an toàn và cho phép kết nối dữ liệu ngay khi đủ điều kiện. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm hoàn thiện định danh điện tử cho học sinh từ mầm non đến lớp 12. Đối với nhóm nhiệm vụ liên quan đến các thủ tục hành chính thì lựa chọn các thủ tục ưu tiên cần làm trước, những dịch vụ công nào nhiều người tham gia thì khẩn trương hoàn thiện, triển khai với mục tiêu là kết quả thực tế và sự hài lòng của người thụ hưởng những tiện ích đó. http://bocongan.gov.vn/tin-hoat-dong-cua-bo/bo-cong-an---bo-giao-duc-va-dao-tao-tang-cuong-phoi-hop-trong-thuc-hien-de-an-06-t31396.html
   
  Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư và các nguồn kinh phí, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, tài chính phục vụ các mặt công tác công an
   
  Bộ Công an triển khai Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư và các nguồn kinh phí năm 2022 đến Công an các đơn vị, địa phương nhằm tạo chuyển biến về nhận thức đối với cấp ủy, Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương về trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các biện pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn kinh phí được phân bổ; xác định hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công và các nguồn kinh phí được phân bổ là một trong những chỉ tiêu quan trọng trong chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Công an các đơn vị, địa phương.
   
  Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu các đơn vị có liên quan chủ động xây dựng kế hoạch, hoàn thiện, trình Chính phủ Đề án “Hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng CAND đến năm 2023” theo Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Rà soát, đánh giá hiệu quả các dự án đã đầu tư, việc sắp xếp cơ sở nhà, đất trong CAND; phối hợp với các đơn vị triển khai lập các quy hoạch của Bộ Công an theo quy định... Đảm bảo trang bị và kho vận, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND. Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển tiềm lực khoa học công nghệ CAND…
   
  Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại buổi làm việc với Cục Kế hoạch và Tài chính.
  Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại buổi làm việc với Cục Kế hoạch và Tài chính

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .