Thứ Hai, 23/05/2022, 14:58 [GMT+7]

Kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (16/6/1967 - 16/6/2022) - Kỳ II

Hướng tới kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (16/6/1967 - 16/6/2022). Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu quá trình xây dựng, phát triển, trưởng thành và những thành tích, chiến công, đóng góp quan trọng của lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

   

   

   

  + Ngày 16/6/1967, Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 426/QĐ về việc thành lập “Phòng theo dõi phong trào Bảo vệ trị an và Xây dựng lực lượng Công an xã” gọi tắt là “Phòng theo dõi xã”, đây là tổ chức chuyên trách đầu tiên trực thuộc Bộ trưởng Bộ Công an, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng chỉ đạo lực lượng Công an các cấp thực hiện phương hướng, nội dung, biện pháp vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), đấu tranh chống mọi âm mưu hoạt động của bọn phản cách mạng, các loại tội phạm khác và chỉ đạo việc xây dựng lực lượng Công an xã. Ngày 16/7/2007, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 916/2007/QĐ-BCA(X11) xác định ngày 16/6 hàng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ. 

  Đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Hội nghị tổng kết 2 năm phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ (tháng 4/1990).
  Đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Hội nghị tổng kết 2 năm phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ (tháng 4/1990).


  + Ngày 20/12/1981, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) đã ra Quyết định số 96/QĐ-BNV về việc thành lập “Cục Xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ” (X17) trực thuộc Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, có trách nhiệm giúp Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thống nhất quản lý, tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, xây dựng lực lượng Công an xã, Bảo vệ cơ quan, xí nghiệp và các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự trong toàn quốc. Ở Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Phòng Xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ” (PX17). 

  + Ngày 30/6/1994, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ký Quyết định số 575/QĐ-BNV thành lập Phòng Công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự trực thuộc Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

  Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Nội vụ chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự buổi gặp mặt cơ sở tiêu biểu trong lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước (1945 – 1995)”.
  Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Nội vụ chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự buổi gặp mặt cơ sở tiêu biểu trong lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước (1945 – 1995)”.


  + Ngày 24/3/1997, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ký Quyết định số 200/QĐ-BNV thành lập Cục Xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ (V28), trực thuộc Bộ trưởng, có chức năng giúp Bộ trưởng tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc lực lượng Công an các cấp thực hiện các chủ trương, biện pháp xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, quản lý xây dựng lực lượng Công an xã, hướng dẫn lực lượng Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan doanh nghiệp và các tổ chức bảo vệ an ninh, trật tự tại cơ sở. 

  Thượng tướng Lê Minh Hương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ khi đồng chí đến thăm và làm việc với đơn vị (19/01/1998).
  Thượng tướng Lê Minh Hương, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ khi đồng chí đến thăm và làm việc với đơn vị (19/01/1998).


  + Ngày 08/12/2004, Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định số 1428/2004/QĐ-BCA chuyển Cục Xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trực thuộc Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân; được bổ sung thêm chức năng tham mưu, hướng dẫn công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân.

  + Ngày 04/9/2007, Bộ Công an có Quyết định số 1037/2007/QĐ-BCA(X13) về việc đổi tên Cục Xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ thành Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ.

  + Ngày 16/12/2009, Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định số 4101/QĐ-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (V28), với vị trí trực thuộc Bộ trưởng, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân; hướng dẫn việc quản lý, xây dựng lực lượng Công an xã và các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 

  Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình tại điểm Cầu truyền hình “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ - Tỏa sáng giữa đời thường” (ngày 8/8/2015).
  Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ đồng bào các dân tộc tỉnh Hòa Bình tại điểm Cầu truyền hình “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ - Tỏa sáng giữa đời thường” (ngày 8/8/2015).


  + Ngày 22/5/2015, Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định số 2733/QĐ-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (V28), với vị trí trực thuộc Bộ, có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân; hướng dẫn việc quản lý, xây dựng lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố và các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; tổ chức bộ máy của Cục V28 được mở rộng, từ 05 phòng công tác chuyên đề lên 07 phòng công tác chuyên đề.

  Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thăm lực lượng Bảo vệ dân phố, Dân phòng phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, (tháng 2/2015).
  Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thăm lực lượng Bảo vệ dân phố, Dân phòng phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, (tháng 2/2015).


  + Ngày 06/8/2018, Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định số 4008/QĐ-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (V05); theo đó Cục V05 có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân; hướng dẫn việc quản lý, xây dựng lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố và các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; tổ chức bộ máy của Cục V05 được thu gọn từ 07 phòng công tác chuyên đề thành 06 phòng công tác chuyên đề.

  Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại Hội nghị tổng kết Chỉ thị 09 tại tỉnh Lai Châu tháng 10/2016.
  Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại Hội nghị tổng kết Chỉ thị 09 tại tỉnh Lai Châu tháng 10/2016.


  + Ngày 29/5/2020, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 53/2020/TT-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ (V05) theo cơ cấu, sắp xếp tổ chức mới của Bộ Công an. Theo đó Cục V05 trách nhiệm giúp Bộ trưởng thống nhất quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện các chủ trương, kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân; hướng dẫn việc quản lý, xây dựng lực lượng Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố và các tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; tổ chức bộ máy của Cục V05 được thu gọn từ 06 phòng công tác chuyên đề thành 05 phòng công tác chuyên đề.

  KỶ NIỆM 55 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG XÂY DỰNG PHONG TRÀO BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC (16/6/1967 - 16/6/2022) - KỲ I

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .