Thứ Hai, 20/02/2023, 17:10 [GMT+7]

Tỉnh Nghệ An tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW8 khóa XI

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 20/02/2023, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (NQTW8) khóa XI về Chiến lượng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thành viên Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Hà, Phó Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Lê Vĩnh Thuộc, Phó Chính ủy Tổng Cục II. Các đồng chí: Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; Nguyễn Văn Thông, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các sở, ngành, địa phương.

Về phía Công an tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Cao Minh Huyền, Đại tá Lê Văn Thái, Đại tá Nguyễn Duy Thanh và Thượng tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Các đồng chí chủ trì Hội nghị
Đại biểu dự Hội nghị
Đại biểu dự Hội nghị

Thay mặt chủ trì Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh: Tỉnh Nghệ An nhận thức sâu sắc rằng, cùng với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Nghị quyết Trung uơng 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới luôn được xem là một trong hai chiến lược cơ bản của cách mạng Việt Nam, nhằm thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết Trung ương 8 thể hiện sâu sắc sự phát triển tư duy nhận thức lý luận của Đảng về bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo của Tỉnh ủy Nghệ An cho thấy, sau 10 năm triển khai thực hiện, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Thực hiện tốt nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Kịp thời đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương phê duyệt vị trí đóng quân cho các đơn vị, chuyển giao đất quốc phòng cho địa phương để phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết nhu cầu đất ở, đất sản xuất cho người dân. Cùng với đó, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự Hội nghị
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng cùng những kết quả mà Đảng bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang Nghệ An đã đạt được và nhấn mạnh Nghệ An có vị trí chiến lược về phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng, an ninh. Đồng chí khẳng định, hơn 10 năm qua, thế giới, khu vực đang trải qua những biến động to lớn, diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, tác động không nhỏ đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát huy truyền thống của quê hương Xô Viết anh hùng, thời gian qua,Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An và các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 các khóa XI, XII; tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng; tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp, tinh gọn theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; việc tinh giảm biên chế đạt và vượt kế hoạch đề ra...

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Bùi Thanh Sơn khẳng định, tỉnh Nghệ An đã thực hiện tốt nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang; chỉ đạo, triển khai có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, nhất là xây dựng lực lượng vũ trang, xây dựng khu vực phòng thủ, trong đó phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, xây dựng, củng cố quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh, toàn diện làm nền tảng; các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của tỉnh được chủ động triển khai tích cực, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XIII, nhất là củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống với các tỉnh nước láng giềng, các đối tác chiến lược, toàn diện. Các lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân từng bước được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Năm 2022, Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp tỉnh.

Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thành viên Ban chỉ đạo tổng kết
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thành viên Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí nhấn mạnh: “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao” là chủ đề của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 đã được Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua. Để thực hiện thắng lợi, tiến tới kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải nỗ lực không ngừng, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả, thực hiện nghiêm túc, toàn diện các nhiệm vụ tại Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI đã đề ra; đồng thời ứng phó có hiệu quả với những nguy cơ, thách thức từ bối cảnh, tình hình quốc tế và khu vực, cũng như những tác động, ảnh hưởng của an ninh phi truyền thống.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận Hội nghị
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý kết luận Hội nghị

Trên cơ sở đó, đồng chí Bùi Thanh Sơn đề nghị tỉnh Nghệ An nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tiếp theo; đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của tỉnh để phấn đấu đến năm 2025, Nghệ An trở thành tỉnh phát triển khá khu vực miền Bắc, tạo tiền đề để đến năm 2030, trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, góp phần đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo đó, Đảng bộ tỉnh Nghệ An phải thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng. Trong đó, tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt; lắng nghe ý kiến của Nhân dân với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đảng bộ Phòng Tham mưu Công an tỉnh và 09 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị Quyết Trung ương 8, khóa XI về
Trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho Đảng bộ Phòng Tham mưu Công an tỉnh và 09 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tỉnh hình mới"
Trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị Quyết Trung ương 8, khóa XI về
Trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân; chăm lo xây dựng thế trận lòng dẫn, tập hợp sức mạnh, phát huy chủ nghĩa yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí cũng đề nghị tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021-2030) và những năm tiếp theo, bảo đảm kinh tế phát triển nhanh, bền vững; tiếp tục giữ vững và phát huy giá trị cần cù, dũng cảm, kiên cường, mưu trí, sáng tạo của Nhân dân và khát vọng phát triển đất nước của quân và dân Nghệ An; tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với lực lượng vũ trang và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh toàn diện cả về chính trị, tinh thần, văn hóa, xã hội; kinh tế, khoa học và công nghệ; quân sự, an ninh. Trong bối cảnh đất nước đang hội nhập sâu rộng và toàn diện, tỉnh Nghệ An cũng cần tiếp tục gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng, an ninh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; đóng góp vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, làm sâu sắc hơn quan hệ với nước láng giềng, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, các đối tác quan trọng và bạn bè truyền thống; huy động các nguồn lực bên ngoài cho phát triển đất nước.

Tại Hội nghị, Tỉnh ủy Nghệ An đã trao Bằng khen tặng 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

.

Minh Khôi

.