Thứ Năm, 16/02/2023, 16:52 [GMT+7]

Đoàn công tác Trung ương kiểm tra kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị tại Nghệ An

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 16/02/2023, tại thành phố Vinh, Đoàn kiểm tra của Trung ương do đồng chí Nguyễn Đức Hiển - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm trưởng đoàn làm việc với Tỉnh ủy Nghệ An. Làm việc với đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành. Cùng dự, có đồng chí Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Cuộc làm việc nhằm kiểm tra kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” (Chỉ thị số 12).

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Trong 5 năm qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị. Nhận thức của cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; mối quan hệ phối hợp giữa các ban, ngành chức năng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Tỉnh đã triển khai tốt các biện pháp bảo đảm an ninh kinh tế, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, công tác đấu tranh với các hoạt động phá hoại, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế đạt nhiều kết quả quan trọng… Những kết quả trên đã tạo môi trường, điều kiện an toàn, thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển bền vững.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc làm việc
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trình bày báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị
Đồng chí Đại tá Lê Văn Thái - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trình bày báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị
Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại cuộc làm việc
Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tại cuộc làm việc

Tại cuộc làm việc, Đoàn kiểm tra Trung ương cũng trao đổi, nghe các ý kiến của các cơ quan, ban, ngành, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An về những kinh nghiệm, cách làm hay, kết quả đạt được; một số hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc và kiến nghị với đoàn công tác.

Đồng chí Nguyễn Đức Hiển - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận cuộc làm việc
Đồng chí Nguyễn Đức Hiển - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu kết luận cuộc làm việc

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Hiển - Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị được Tỉnh ủy Nghệ An thực hiện nghiêm túc, chủ động, có nhiều cách làm hay, tương đối sát thực tiễn, xuyên suốt; sự tham gia, phối hợp của các ban, sở, ngành, địa phương rất cụ thể, hiệu quả…Những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là các đề xuất, kiến nghị của tỉnh cung cấp thêm luận cứ cho Đoàn kiểm tra Trung ương nhằm phục vụ công tác xây dựng báo cáo chung sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 12 trình Bộ Chính trị.

.

Hồ Hưng

.