Thứ Sáu, 10/02/2023, 21:20 [GMT+7]

Tăng cường trao đổi, tương tác trực tiếp, huy động chất xám trong công tác xây dựng pháp luật

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 10/02/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến chuyên đề về xây dựng pháp luật năm 2023. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc. Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Công an

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng quan về nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 và định hướng đến năm 2030 của Bộ Công an. Đồng thời, các đại biểu là đại diện các đơn vị trong Công an nhân dân đã trình bày tham luận xoay quanh các nội dung về công tác xây dựng pháp luật. Các tham luận tập trung làm rõ, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc, cũng như các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác xây dựng pháp luật như tính dự báo của các dự án luật, việc kết hợp kết quả nghiên cứu thực tiễn cùng cơ sở lý luận trong quá trình xây dựng pháp luật để phù hợp với thực tiễn bảo vệ an ninh, trật tự; công tác huy động các nhà khoa học trong và ngoài ngành tham gia nghiên cứu, xây dựng, thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật…

Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong chương trình Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã phát biểu tham luận về chủ đề "Một số kết quả nổi bật, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất trong công tác phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật".

Theo đó, trong những năm qua, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và hướng dẫn của các Cục liên quan, nhất là Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, góp phần hoàn thiện thể chế và hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ pháp chế vững mạnh từ Công an tỉnh đến Công an địa phương; chủ động tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chủ trương, chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an; Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh các nội dung về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; với trách nhiệm cao nhất để nghiên cứu góp ý các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo chất lượng, Công an tỉnh đã thường xuyên tổ chức các hội thảo, hội nghị với sự tham gia của các chuyên gia trong và ngoài ngành.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an Nghệ An
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an Nghệ An

Thời gian tới, để nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật, Công an Nghệ An đề xuất Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các Cục liên quan tiếp tục rà soát, kịp thời phát hiện những bất cập trong quá trình áp dụng pháp luật để kiến nghị sửa đổi. Trong đó, Công an Nghệ An đề nghị Bộ Công an trong quá trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phối hợp với cơ quan Đảng, các bộ, ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, làm rõ nội hàm "hiện đại" trong Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị; tiếp tục quan tâm, xây dựng cơ sở pháp lý bảo đảm tổ chức và hoạt động cho lực lượng Công an cấp xã… Đối với các vấn đề liên quan xây dựng pháp luật, Công an Nghệ An đề nghị Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp sớm gửi dự thảo để có thời gian tổ chức nghiên cứu, tổ chức hội thảo...

Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương phải nhận thức sâu rằng, nhiệm vụ xây dựng pháp luật là đặc biệt quan trọng, là 1 trong 3 nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa “đột phá” cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Do đó, cần khẩn trương tổ chức quán triệt, phổ biến Kết luận số 19 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; chương trình xây dựng pháp luật năm 2023 của Bộ Công an. Bám sát, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các văn bản nêu trên, trong đó có phân công cụ thể, rõ ràng trách nhiệm cho từng đơn vị, cá nhân và thời gian hoàn thành đối với từng văn bản quy phạm pháp luật. Có biện pháp đôn đốc, kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp để chậm tiến độ hoặc không bảo đảm chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật được giao chủ trì tham mưu soạn thảo hoặc tham gia ý kiến, đồng thời khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng pháp luật. Đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng lưu ý, năm 2023 là năm có khối lượng công việc lớn với 13 dự án luật, 16 nghị định, 116 thông tư nội bộ và 03 thông tư liên tịch.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tham luận tại Hội nghị

Bên cạnh đó, đối với những dự án luật và các văn bản quy phạm pháp luật đã đề xuất xây dựng từ năm 2024 đến năm 2030, đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, chuẩn bị đầy đủ lực lượng để đảm bảo chất lượng và tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để trình ban hành, tránh tình trạng chậm, nợ văn bản quy phạm pháp luật.

Đồng thời, cần làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác xây dựng pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức các hội thảo khoa học, lấy ý kiến rộng rãi của các chuyên gia, nhà khoa học và  Nhân dân trong quá trình xây dựng pháp luật. Cải cách lề lối làm việc, tăng cường trao đổi trực tiếp, tương tác trực tiếp theo từng chuyên đề, nội dung; huy động chất xám trong công tác xây dựng pháp luật. Đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đặc biệt nhấn mạnh vai trò “nhạc trưởng” trong công tác xây dựng pháp luật của Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp.

.

Minh Khôi.