Thứ Năm, 06/10/2022, 14:37 [GMT+7]

Ưu tiên khi xét chuyển chuyên nghiệp trong Công an nhân dân

(Congan.nghean.gov.vn)-Thực hiện Quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 19/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công an phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2023 đối với Công an đơn vị, địa phương.

Đặc biệt, theo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an, để nâng cao chất lượng nguồn tuyển và chất lượng đội ngũ cán bộ CAND, đối với chiến sĩ nghĩa vụ trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại Khá trở lên thuộc danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp tương tự như danh mục ngành, chuyên ngành dự tuyển đại học văn bằng 2 vào CAND hoặc đã tốt nghiệp và được cấp bằng đào tạo trình độ sau đại học; quá trình phục vụ tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam thì sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ trong CAND sẽ được chuyển thẳng sang chế độ chuyên nghiệp và cử đi đào tạo văn bằng 2 nghiệp vụ Công an tại các trường CAND.

Lễ giao nhận Công dân thực hiện nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại Công an Nghệ An được tổ chức hàng năm
Lễ giao nhận công dân thực hiện nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh Nghệ An được tổ chức hàng năm

Đối với chiến sĩ nghĩa vụ trước khi nhập ngũ đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy loại Trung bình thuộc danh mục ngành, chuyên ngành tốt nghiệp tương tự như danh mục ngành, chuyên ngành dự tuyển đại học văn bằng 2 vào CAND; quá trình phục vụ tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam thì sau khi hết hạn phục vụ tại ngũ trong CAND được cộng 05 điểm vào tổng điểm xét chuyển chuyên nghiệp và cử đi đào tạo văn bằng 2 nghiệp vụ Công an tại các trường CAND sau khi có quyết định chuyển sang chế độ chuyên nghiệp theo quy định.

Công an các đơn vị, địa phương áp dụng chủ trương nêu trên từ năm 2024 trở đi (bắt đầu đối với số chiến sĩ nghĩa vụ nhập ngũ năm 2022, hết hạn phục vụ tại ngũ năm 2024). Về chỉ tiêu tuyển quân năm 2023 tại Nghệ An là 275, trong đó phân bổ cho: Bộ tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an là 20 chỉ tiêu, Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an là 60 chỉ tiêu, Cục Thi hành án và hỗ trợ tư pháp - Bộ Công an là 25 chỉ tiêu, Công an tỉnh Nghệ An là 170 chỉ tiêu. Thời gian giao, nhận quân từ ngày 06 đến hết ngày 10 tháng 02 năm 2023.

.

P.V

.