Thứ Năm, 06/10/2022, 09:32 [GMT+7]

Nghiên cứu chính sách đặc thù cho lực lượng PCCC, quy định chặt chẽ điều kiện cấp phép karaoke

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định chế độ, chính sách đặc thù cho lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phù hợp với tính chất công việc; nghiên cứu, đề xuất quy định chặt chẽ hơn việc cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke.

Nghiên cứu, đề xuất bổ sung công việc về cứu nạn, cứu hộ (CNCH) vào danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Nghiên cứu, đề xuất bổ sung công việc về cứu nạn, cứu hộ (CNCH) vào danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Đây là nội dung Thông báo 319/TB-VPCP ngày 5/10/2022 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị công tác phòng cháy, chữa cháy và sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

Cụ thể, về một số nhiệm vụ cụ thể cần khẩn trương thực hiện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất bổ sung công việc về cứu nạn, cứu hộ (CNCH) vào danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Bên cạnh đó, điều chỉnh công việc chữa cháy vào danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và quy định chế độ, chính sách đặc thù cho lực lượng chữa cháy và CNCH phù hợp với tính chất công việc, điều kiện của đất nước và cân đối với lực lượng khác (hoàn thành trong quý I năm 2023).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, rà soát công tác cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, tăng cường hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra đối với dịch vụ karaoke, vũ trường theo quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP của Chính phủ; nghiên cứu, đề xuất quy định chặt chẽ hơn việc cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke (hoàn thành trong quý IV năm 2022).

Thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng các cơ sở chuyển đổi công năng

Bộ Xây dựng rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành mới các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC và CNCH. Tập trung hoàn thành tiêu chuẩn, yêu cầu chung về thiết kế nhà ở riêng lẻ, trong đó có các yêu cầu an toàn cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở riêng lẻ vừa ở vừa kết hợp mục đích khác; quy định các điều kiện đảm bảo an toàn cháy khi chuyển đổi công năng sử dụng công trình và từ nhà ở chuyển đổi sang hoạt động kinh doanh, dịch vụ (hoàn thành trong quý IV năm 2022).

Phối hợp Bộ Công an khẩn trương sửa đổi, hoàn thiện các quy định về cấp nước chữa cháy tại các khu công nghiệp, khu đô thị (hoàn thành trong quý I năm 2023). Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc thẩm định, cấp phép xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế về PCCC, đặc biệt là các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở có tập trung đông người như vũ trường, quán bar, karaoke, nhà cao tầng…

Hoàn thiện các quy định về sử dụng điện

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định về sử dụng điện (sau công tơ) để bảo đảm an toàn về PCCC tại các cơ sở, hộ gia đình.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát các cơ sở kinh doanh, bảo quản hóa chất có nguy cơ cháy, nổ cao ở khu dân cư, nơi tập trung đông người để có kế hoạch di dời, bảo đảm các điều kiện an toàn về PCCC và CNCH theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 630/QĐ-TTg.

Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH trong chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa ở các cấp học theo phân công của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 630/QĐ-TTg; triển khai tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ giáo viên trong các cơ sở giáo dục để từng bước hình thành đội ngũ cán bộ cốt cán, báo cáo viên kiêm nhiệm về công tác PCCC trong các cơ sở giáo dục (hoàn thành trong quý IV năm 2022).

.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

.