Thứ Ba, 17/05/2022, 09:40 [GMT+7]

Đối tượng, điều kiện xét tuyển vào các trường trung cấp trong Công an nhân dân năm 2022 như thế nào?

Tôi đã hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân, có đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và đăng ký xét tuyển vào Học viện Cảnh sát nhân dân. Bộ Công an cho tôi hỏi, trường hợp tôi không đủ điểm để vào Học viện Cảnh sát nhân dân, tôi có được ưu tiên xét tuyển vào Trung cấp Cảnh sát không? Đối tượng, điều kiện xét tuyển trung cấp chính quy năm 2022 được quy định như thế nào?

Câu trả lời

Bạn Phan Quang Thanh đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân nên bạn không thuộc đối tượng để xét tuyển trung cấp chính quy tuyển mới năm 2022 theo quy định của Bộ Công an do Bộ chỉ dành chỉ tiêu xét tuyển cho thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ.

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.