Thứ Năm, 21/04/2022, 09:21 [GMT+7]

Bộ Công an lấy ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Luật Giao thông đường bộ năm 2008 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ của lực lượng Công an nhân dân.

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 36 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Bộ Công an đăng tải toàn văn 02 dự thảo nêu trên trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đăng (chi tiết theo file đính kèm). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây.

 

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.