Thứ Tư, 06/04/2022, 12:59 [GMT+7]

Giao ban công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật trong Công an nhân dân quý I/2022

Chiều 05/4/2022, tại Hà Nội, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật trong Công an nhân dân (CAND) quý I/2022 và triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2022.

  Báo cáo tại Hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an nêu rõ, thời gian qua, các đơn vị khối kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật trong CAND đã bám sát chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, kế hoạch công tác, cơ bản đáp ứng các yêu cầu đề ra, phục vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác chiến đấu và mục tiêu xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

  Toàn cảnh Hội nghị.
  Toàn cảnh Hội nghị

  Công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật tại Công an các đơn vị, địa phương đã có nhiều đổi mới; đã thể hiện vị trí, vai trò, có những đóng góp quan trọng, góp phần cùng toàn lực lượng CAND lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong bảo đảm an ninh, trật tự và đặc biệt là yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19.

  Tại Hội nghị, các đại biểu đã rà soát, đánh giá đầy đủ, khách quan những kết quả đã đạt được của công tác hậu cần, kỹ thuật CAND trong quý I/2022; chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế phối hợp giữa các đơn vị, địa phương; thống nhất đề ra phương hướng, giải pháp đột phá về cải cách thủ tục hành chính, trình tự, quy trình… đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc trong thời gian sớm và hiệu quả nhất.

  Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh vai trò của công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật trong CAND; đồng thời yêu cầu, thời gian tới, các đơn vị tiếp tục bám sát Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và nội dung Đề án 203 của Đảng ủy Công an Trung ương, chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch, chương trình riêng của từng đơn vị trên lĩnh vực tài chính, hậu cần, kỹ thuật nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII đã đề ra. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân theo kế hoạch phân bổ kinh phí năm 2022; trong đó, chú trọng các dự án đầu tư, mua sắm… Tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản trong lĩnh vực kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật. Các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản trả lời hành chính phải được thực hiện kịp thời, đảm bảo tính thời sự.

  Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại Hội nghị.
  Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại Hội nghị

  Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị nghiên cứu, đề xuất xây dựng quy chế phối hợp, hiệp đồng công tác để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng thành tựu công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ công tác, xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung theo chuyên ngành. Xây dựng ban hành các quy trình trong các khâu, xác định rõ thời gian, trách nhiệm của từng đơn vị nhằm vận hành hệ thống xuyên suốt, rút ngắn thời gian xử lý công việc nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật CAND...

   

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .