Thứ Tư, 06/04/2022, 12:38 [GMT+7]

Cụm thi đua số 6 ký giao ước phong trào thi đua

Chiều 05/4/2022, Cụm thi đua số 6, Bộ Công an tổ chức Hội nghị ký giao ước triển khai phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022. Thiếu tướng Ngô Thị Hoàng Yến, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 chủ trì Hội nghị.

  Tại Hội nghị, 06 đơn vị thuộc Cụm thi đua số 6 gồm: Văn phòng Bộ Công an; Cục Đối ngoại; Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp; Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an; Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và Cục Hồ sơ nghiệp vụ đã ký giao ước thi đua với các nội dung về công tác chuyên môn và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng.

  Phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong phong trào thi đua năm 2021 và trong công tác chuyên môn, các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 6 sẽ chủ động tham mưu với Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ đề xuất với Trung ương Đảng, Chính phủ ban hành các chủ trương, giải pháp chỉ đạo đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình công tác của Chính phủ năm 2022 về lĩnh vực ANTT; tổ chức theo dõi, đôn đốc và triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Công an; thực hiện các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại các cuộc làm việc của lãnh đạo chủ chốt chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; tham mưu Lãnh đạo Bộ chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ thực hiện các đề án, dự án trình Chính phủ, Bộ Chính trị phê duyệt trong năm 2022.

  Đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 ký giao ước thi đua.
  Đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 ký giao ước thi đua

  Chủ trì tham mưu với Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ chỉ đạo thực hiện; đồng thời tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ về công tác bảo đảm ANTT. Tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội quan trọng của đất nước; hoạt động của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam. Nâng cao chất lượng công tác thu nhận, tổng hợp, phân tích, xử lý thông tin, bảo đảm yêu cầu về thông tin phục vụ có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an. Triển khai tốt công tác nắm tình hình, nhất là những vấn đề, vụ việc đột xuất, phức tạp, diễn biến mới liên quan đến ANTT để kịp thời báo cáo, đề xuất lãnh đạo Bộ chỉ đạo giải quyết, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ…

  Thực hiện tốt chức năng cơ quan phát ngôn, Người phát ngôn Bộ Công an và cung cấp thông tin cho báo chí, định hướng dư luận. Tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch tuyên truyền và định hướng tuyên truyền năm 2022. Cùng với đó, tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng công tác thống kê, tiếp nhận, xử lý công văn, tài liệu đi, đến Bộ Công an và Văn phòng bộ; chủ trì tham mưu xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số trong Công an nhân dân. Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt, thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại; phát huy vai trò tiên phong, đối ngoại, kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hoà bình, ổn định…

  Các đại biểu dự Hội nghị
  Các đại biểu dự Hội nghị

  Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, các đơn vị trong Cụm thi đua số 6 sẽ tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng bộ của đơn vị; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của lực lượng Công an nhân dân. 100% đơn vị trong Cụm thi đua số 6 đăng ký hưởng ứng phong trào thi đua năm 2022...

   

  .

  Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

  .