Thứ Tư, 15/12/2021, 18:03 [GMT+7]

Hội nghị quán triệt, triển khai các kết luận, quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 15/12/2021, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các kết luận, quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Bộ Công an tại Hà Nội đến điểm cầu Công an các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Chủ trì hội nghị, tại điểm cầu Bộ Công an có đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện các bộ, ban ngành Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An có đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh cùng các đồng chí Phó Giám đốc và đại diện lãnh đạo các đơn vị Công an trong tỉnh.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì điểm cầu Công an tỉnh
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì điểm cầu Công an tỉnh

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên trình bày nội dung quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; Kế hoạch số 03-KH/TW về thực hiện Kết luận số 21; Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.

Trong đó, tại Kết luận số 21, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tập trung vào các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng tự phê bình và phê bình; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, thực sự dựa vào Nhân dân để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương đã phát biểu tham luận, tập trung vào các nội dung liên quan tới công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lực lượng Công an nhân dân.

Kết luận hội nghị, đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, các cấp ủy Đảng trong Công an nhân dân, các đồng chí Trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Kết luận số 21; nắm vững những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo; khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị. Có sự phân công trách nhiệm cụ thể, tránh hời hợt, hình thức.

Phải thực hiện đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm. Kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, đấu tranh mạnh mẽ với các biểu hiện, hành vi vi phạm đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa, hành vi tham nhũng, tiêu cực. Cần mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Trong chương trình hội nghị, Bộ Công an cũng đã tổ chức tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

.

Văn Hậu - Đức Vũ

.